Marie-José Olde Kalter

Marie-José Olde Kalter

adviseur beleids- en gedragsonderzoek

De komende jaren staan we voor een aantal grote maatschappelijke opgaven waarin mobiliteit een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan de woningbouw- en klimaatopgave. Hoe zorgen we voor een gezond leefklimaat, waarin iedereen de kans heeft om mee te doen aan activiteiten en zich veilig kan voortbewegen?

Iedereen heeft behoefte aan mobiliteit. Om vrienden en familie te bezoeken, om naar je werk te gaan of om te sporten. Dagelijks worden in Nederland meer dan 50 miljoen verplaatsingen gemaakt. Met de auto, de fiets, het OV of lopend. Om te begrijpen waarom mensen bepaalde mobiliteitskeuzes maken en wat de effecten van deze keuzes zijn op de bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid, is onderzoek nodig. Onderzoek dat ik graag voor klanten uitvoer.

Ik heb veel ervaring met de opzet en uitvoering van zowel kwantitatieve als kwalitatieve onderzoeksmethoden. Mijn interesse en expertise ligt vooral bij onderzoeken waar de relatie tussen gedrag en mobiliteit centraal staat. Denk bijvoorbeeld aan belevingsonderzoeken en de monitoring en evaluatie van beleid en maatregelen. Ik help onze klanten graag met het opzetten en uitvoeren van onderzoek en het vertalen van de onderzoeksresultaten naar heldere beslisinformatie.

In november 2021 ben ik gepromoveerd aan de Universiteit Twente. De titel van mijn proefschrift luidt ‘Dynamics in Mode Choice Behaviour’, waarin het stimuleren van duurzaam mobiliteitsgedrag een belangrijke rode draad is. Op basis van longitudinale data heb ik onder andere gekeken naar veranderingen in de beleving en beeldvorming ten aanzien van de auto, het OV en de fiets, de invloed van levensgebeurtenissen op de vervoerwijzekeuze. Daarnaast heb ik de impact van COVID-19 op het gebruik van de auto, het OV en de fiets in het woonwerk verkeer onderzocht. Deze state-of-the-art wetenschappelijke kennis kan ik direct inzetten bij mijn dagelijkse werkzaamheden voor Goudappel.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Marie-José