Sander Schoorlemmer

Sander Schoorlemmer

adviseur verkeersmanagement en -prognoses

Verkeersstromen zijn complex en het is moeilijk om zonder hulpmiddelen inzicht te krijgen in onze huidige reispatronen en de effecten van toekomstige ontwikkelingen. Met verkeersmodellen kan dit gelukkig wel.

Bij Goudappel ben ik beheerder van de multimodale verkeersmodellen voor de Metropoolregio MRDH en de regio Midden-Holland. Zowel onze opdrachtgevers als mijn collega’s kunnen voor vragen hierover dus altijd bij mij terecht. Verder ben ik projectleider van modeltoepassingsstudies met deze verkeersmodellen en werk ik in een kopgroep aan onze strategie op het gebied van het thema Klimaat en Energie.

Mijn ambitie is om onze klanten met behulp van het ontwikkelen en vervolgens toepassen van onze verkeersmodellen een gedegen advies te geven. Bijvoorbeeld over het nemen van infrastructurele maatregelen. Zo heb ik de afgelopen jaren gerekend aan de effecten van een derde oeververbinding voor Rotterdam en een HOV-lijn voor de Binckhorst. Dit zijn kostbare keuzes waardoor een goede afweging tussen kosten en baten noodzakelijk is. Op basis van betrouwbare en overzichtelijke modelinformatie voor onderdelen als bereikbaarheid, milieu en de daarbij behorende advisering helpen we hier graag bij. Ik vind het leuk om samen met mijn collega’s te blijven werken aan hoe we de effecten van modelvarianten en de aanstaande mobiliteitstransitie zo helder mogelijk kunnen blijven presenteren. Dat is tenslotte de reden dat we verkeersmodellen maken!

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Sander