Simon Bleijenberg

Simon Bleijenberg

adviseur parkeren, retail & centrumontwikkeling

Van jongs af aan heb ik al een bovengemiddelde interesse in mobiliteit. Het is een sector die altijd relevant is en veel impact heeft op het dagelijks leven. Tegelijkertijd is het ook een sector waarin coördinatie tussen verschillende modaliteiten vaak onderbelicht blijft. Hierdoor liggen er nog veel kansen om ontwikkelingen en beleid efficiënter en integraal neer te zetten.

Daarom hou ik me als adviseur parkeren, retail & centrumontwikkeling bij Goudappel bezig met een breed scala aan onderwerpen zoals parkeren, deelmobiliteit, mobiliteitsstrategieën, verkeersgeneratie, logistiek en ruimtelijke economie. Ik heb een brede inhoudelijke en maatschappelijke interesse en probeer vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te benaderen. Daarbij probeer ik snel tot de kern te komen en de verschillende belangen die er spelen goed te doorgronden. Ook ben ik betrokken bij het integreren van Brede Welvaart binnen ons werkveld.

Vanuit mijn studie economie heb ik geleerd om zaken te kwantificeren en zo objectief mogelijk te presenteren, om zo handvatten te bieden aan beleidsmakers. Ik heb me gespecialiseerd in ruimtelijke, transport, milieu en gezondheidseconomie. Op deze thema’s heb ik geleerd welke prikkels bepaald gedrag veroorzaken en hoe we dit gedrag kunnen beïnvloeden. Het vertalen van objectieve en meetbare criteria naar gedegen en onderbouwd beleid geeft mij veel energie. Naast mijn werk bij Goudappel ben ik ook politiek actief waardoor ik een goed beeld heb van politieke gevoeligheden.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Simon