Sjoerd Stolk

Sjoerd Stolk

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Met een verwacht inwonersaantal van bijna 19 miljoen mensen in 2035, staan we in Nederland met zijn allen voor grote opgaven. Niet alleen is er veel vraag naar nieuwe woningen, ook het vergroten van de brede welvaart door het creëren van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen wordt steeds belangrijker. Ik ben ervan overtuigd dat mobiliteit hiervoor een sterke aanjager kan zijn.

Ik ben bij Goudappel werkzaam in het team ‘Parkeren en Locatieontwikkeling’, waar ik vooral bezig ben met parkeeronderbouwingen en verkeerskundige adviezen voor verschillende soorten ruimtelijke ontwikkelingen. In mijn adviezen denk ik zo veel mogelijk met de klant mee, maar ik vergeet mijn plek als onafhankelijke partij niet. Op deze manier probeer ik altijd een zo eerlijk mogelijk advies te geven.

Met mijn planologische studieachtergrond vlieg ik vraagstukken altijd zo breed mogelijk aan om zo tot een advies te komen dat voor alle betrokken stakeholders zo optimaal mogelijk is.

Voor mij betekent werken bij Goudappel werken in een prettige werkomgeving met een informele sfeer. Bedrijfsbreed is er heel veel kennis over allerlei soorten thema’s binnen de mobiliteitswereld. Ervaring leert ook dat wanneer je ergens tegen aanloopt, er altijd collega’s zijn die je met alle liefde helpen met de kennis die zij hebben.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Sjoerd