Verkeersmodellen worden gebruikt om het effect van beleidsmaatregelen en verkeersmanagement te kwantificeren. Tegelijkertijd worden steeds meer open data gebruikt om verkeersvraagstukken op te lossen. Hoe kun je bestaande modellen op een efficiënte manier met nieuwe databronnen combineren?

Met de komst van nieuwe databronnen kunnen we immers steeds gedetailleerdere mobiliteitspatronen afleiden om antwoord te geven op allerlei mobiliteitsvragen. Maar als we voorspellingen willen doen omtrent het effect van specifieke verkeersmaatregelen dan blijven verkeersmodellen onontbeerlijk. Kunnen we niet op een slimme manier de waargenomen mobiliteitspatronen samenvoegen met verkeersmodellen? En de voorspellende waarde van modellen combineren met het hoge ruimtelijke en temporele detailniveau van nieuwe databronnen? Dat is een vraagstuk dat mij interesseert en waarmee ik me dagelijks bezighoud.

Ik ben gepromoveerd in de sterrenkunde en heb daarna als onderzoeker in de verkeerskunde aan de Universiteit Twente gewerkt. Bij Dat.mobility ben ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een nieuw voetgangersmodel waarmee loopintensiteiten in heel Nederland worden bepaald. Hierbij voegen we een model samen met loopritten uit het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP).

Daarnaast werk ik samen met mijn collega’s aan korte termijn verkeersvoorspellingen. Goudappel is één van die bureaus waar er ruimte is om aan dit soort ingewikkelde vraagstukken te werken en samen tot innovatieve oplossingen te komen

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Tom