Webinar 'Het effect van 30 km/uur op OV', 12 april 2022

Na een succesvol eerste webinar in mei 2021, organiseren we op dinsdag 12 april 2022 een tweede webinar over het effect van 30 km/uur op openbaar vervoer. Ben jij er ook bij?

Veel steden, dorpen en regio’s maken momenteel plannen om 30 km/uur op grote schaal in te voeren binnen de bebouwde kom, vaak vanuit een perspectief op leefbaarheid en verkeersveiligheid. Maar de invoering van 30 km/uur heeft ook grote gevolgen voor het OV.
 
Wat gebeurt er als de maximumsnelheid voor OV wordt verlaagd van 50 km/uur naar 30 km/uur en hoe maken we deze impact inzichtelijk? Hoe richten we onze wegen zo in dat het OV zo min mogelijk verhinderd wordt? En welke maatregelen zijn er om tegelijkertijd het OV te faciliteren én de verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid aanmerkelijk te verbeteren? Al deze en andere vragen komen aan bod in ons webinar. 

Het programma bestaat uit drie delen:

  • Aanpak Veilige en Gezonde Straten, de kansen en opgaven rondom het nieuwe 30 bezien vanuit de brede stedelijke context – Door de Gemeente Rotterdam
  • Het nieuwe 30 en OV; enkel negatieve effecten of kunnen ze elkaar ook versterken? Inzicht in de effectmeting en de mitigerende maatregelen. – Door Goudappel BV
  • Hoe kunnen het nieuwe 30 en de belangen van het OV worden verenigd in ruimtelijk ontwerp? - Door Goudappel BV en de Gemeente Nieuwegein


Je kunt het webinar op 12 april vanaf je thuiswerkplek bijwonen door je hieronder gratis aan te melden.  

Graag tot dan!

Meld u aan voor ons OV webinar op 12 april 2022

OV webinar 12 april 2022