Goudappel Campus: investeren in elkaar

Voor de medewerkers van Goudappel willen we optimale werk- en leeromstandigheden creëren. De aandacht is vol op de groei van onze medewerkers gericht met als kerndoelen: het ontwikkelen van kennis, competenties en vaardigheden.

Goudappel Campus

Goudappel Campus

De Goudappel Campus is ons interne opleidingsplatform waar de activiteiten van het ontwikkelen van medewerkers met inhoudelijke en persoonlijke vaardigheden is ondergebracht, met als hoofddoel: 'Het verwerven van (extra) kennis en professionalisme.' Goudappel ondersteunt al haar medewerkers bij de groei van de persoonlijke en vakinhoudelijke kennis. Het aanbod van opleidingen is daarom groot en breed. 

Er zijn drie aandachtsvelden:

  1. Ontwikkeling kennis- en deskundigheidsbevordering (vakinhoudelijk)
  2. Ontwikkeling competentiemanagement (vaardigheden)
  3. Kennisontwikkeling intern-extern

Ontwikkeling op maat

De groei van onze medewerkers en de daaruit volgende groei van onze organisatie gaan hand in hand: medewerkers werken in een inspirerende omgeving aan hun opgestelde doelstellingen. Behalve het vergroten van (vak)kennis via in- en externe cursussen kan het ook gaan om zelfstudie en bijvoorbeeld teamontwikkeling. Om vaardigheden verder te ontwikkelen bieden we training, coaching en intervisie. Steeds staat de vraag van jou als medewerker voorop, wordt maatwerk in het leerproces geleverd en vormt ‘learning by doing’ een belangrijk thema, evenals het werken in kleine groepen met passende werkvormen en topbegeleiders. 

Zin om bij ons aan de slag te gaan?

Solliciteer dan op één van onze vacatures en kom ook werken bij Goudappel.

Bekijk de vacatures