Onderzoek naar MaaS-potentiescan

9 oktober 2018
Mobility-as-a-Service (MaaS) wordt gezien als een interessante optie om mobiliteit op een slimmere manier te organiseren (goedkoper, meer keuze voor de reiziger, minder ruimtebeslag). We weten echter op dit moment nog te weinig voor welk type reizigers MaaS-concepten inte­ressant zijn en of zij het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. Daarom is het ook moeilijk in te schatten wat de effecten zijn. 
Wij willen samen met u een onderzoek starten om de volgende beleidsvragen te beantwoorden:
  • Voor welke type reizigers is MaaS interessant?
  • Waar wonen potentiële MaaS-gebruikers en hoe verplaatsen zij zich?
  • Hoe kan ik met MaaS rekenen in mijn eigen verkeersmodel?
  • Welke MaaS concepten versterken mijn beleid en welke juist niet?
Hoe pakken we het aan?
In een aantal andere landen zijn grootschalige enquêtes uitgevoerd om de potentie van MaaS goed in te schatten voor verschillende type reizigers. Voor Nederland ontbreekt dit beeld. Deze lacune willen wij opvullen door:
  • Het bundelen van state-of-the art internationale kennis als het gaat om MaaS - relevant voor de Nederlandse context
  • Een landelijke enquête uitvoeren om de potentie van MaaS te onderzoeken voor verschillende type reizigers (stated preference onderzoek).

Dit geeft ons voor verschillende motieven en reizigersprofielen inzicht in: de bereidheid van mensen om MaaS-abonnementen af te nemen. Wat zijn de belangrijkste motivaties en belemmeringen om wel of niet van MaaS gebruik te maken? Hoe zit het met de veranderbereidheid?
Op basis van de data leiden we gedragsmodellen af die het mogelijk maken de potentie voor MaaS in uw regio in te schatten: de MaaS-potentiescan. Deze scan maakt een inschatting wie in uw regio van een bepaalde MaaS concept gebruikt gaat maken en waar deze mensen wonen. Deze scan is ook te integreren in strategische verkeersmodellen, waardoor het mogelijk wordt mobiliteitseffecten van MaaS in te schatten.

Waarom is het interessant om mee te doen?

  • Beperkte deelnamekosten door gezamenlijk opdrachtgeverschap via ‘crowdfunding’. Indicatie van de kosten is € 10.000,- bij tien partijen die meedoen
  • Toepassing van de MaaS-potentiescan in uw eigen strategische verkeersmodel. De resultaten van het onderzoek worden daarmee direct toegepast in uw eigen regio
  • Unieke mogelijkheid kennis op te bouwen. Kennisuitwisseling- en opbouw vormen de basis voor het onderzoek
Meer informatie is beschikbaar via de drie genoemde contactpersonen.