Nicole Korsten

Mijn passie ligt bij het creëren van leefbare ruimten. Om daar waar stedenbouw en verkeer elkaar raken vanuit de ruimte te ontwerpen en oplossingen te zoeken zonder meteen te grijpen naar handboeken met richtlijnen en cijfers. Dit is niet de gemakkelijkste weg, maar het daagt je voordurend uit na te denken over de basisprincipes van je vak. Integrale ontwerpprocessen met een open dialoog tussen landschapsarchitect, stedenbouwkundige en verkeerskundige spreken mij dan ook het meeste aan.

Mijn achtergrond: Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Tilburg. Mijn verkeerskundige kennis heb ik aangevuld met onder andere een opleiding stedenbouwkundige techniek en ruimtelijke planning. Ik ben ruim twintig jaar werkzaam bij Goudappel Coffeng. Op dit moment werk ik als senior adviseur in de vestiging Eind¬hoven bij de groep verkeer & ruimte. Mijn interesses gaan uit naar verscheidene werkvelden binnen de verkeerskunde, maar in het bijzonder naar projecten die gerelateerd zijn aan verkeer in relatie tot gebiedsontwikkeling. Ik heb veel ervaring met advisering van gemeentelijke en hogere overheden, zowel inhoudelijk als wat betreft de communicatieve onderdelen van een planproces.

In de twintig jaar die ik bij het bureau werk, heb ik het hele werkveld van verkeer bestreken: parkeerstudies, mobiliteitsplannen, fietsplannen, verplaatsingsonderzoek enzovoort. Ook heb ik veel ervaring met de communicatieve onderdelen van het planproces, zoals workshops, inspraak- en informatieavonden en buurtaanpak. De laatste jaren houd ik mij voor een belangrijk deel bezig met projecten binnen de stedelijke (her)ontwikkeling. Van structuurniveau, structuurplan, masterplan, via verkaveling naar de inrichting van de woonomgeving en de terreinafwerking. Op al deze niveaus heb ik een bijdrage geleverd. Daarnaast verzorg ik zowel intern als extern regelmatig (gast)colleges, onder meer aan de NOVI-Verkeersacademie en de NHTV. Mijn projecten: * Veghels Buiten (In samenwerking met LOOSvanVliet, B+B, UMC) * Fietssnelweg Oss - ’s-Hertogenbosch * Regionale mobiliteitsvisie Mobiliteitsregio Venray-Venlo * Strategische Regiovisie Maasduinen: Netwerk & verbindingen (in samenwerking met Riek Bakker, BGSV)