Suzanne Spapens

Verkeer, iedereen heeft er verstand van of heeft er in elk geval wel een mening over. Dit maakt dat naast de inhoud de processen met bewoners en belanghebbenden een belangrijke rol spelen. Mijn inhoudelijke achtergrond als verkeerskundige en mijn ervaring in participatietrajecten helpen me daarbij.

Ik ben allround verkeerskundige en richt me vooral op MER- en MER gerelateerde studies. Verkeerskundige aspecten en milieueffecten omzetten tot een gedegen advies waarbij de essentie niet uit het oog wordt verloren is wat mijn werk zo interessant maakt. De samenwerking met opdrachtgevers en belanghebbenden is hierin essentieel.

In 1998 heb ik de studie verkeerskunde aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer afgerond. Sinds 2005 werk ik als adviseur verkeer & ruimte bij Goudappel Coffeng. Voorafgaand aan mijn werkzaamheden bij Goudappel Coffeng heb ik bij zowel bij gemeenten als bij adviesbureaus brede ervaring opgedaan op het gebied van zowel inhoudelijke als politieke processen. Ik heb brede ervaring als project- en procesleider op het gebied van integrale planvorming, parkeerstudies, verkenningen en planstudies, bereikbaarheids- en verkeersveiligheidsvraagstukken. Integrale en complexe vraagstukken omzetten tot iets tastbaars en uitvoerbaars is wat ik veel tegenkom in mijn werk. Dit maakt elk project telkens weer een uitdaging.