Theo Dijkshoorn

De ontwikkelingen in verkeersmanagement en dus ook in de verkeersregeltechniek staan niet stil. Hierdoor ontstaan steeds meer mogelijkheden om verkeerslichtenregelingen verder te verbeteren. Het is voor mij een uitdaging om bij ieder project maatwerk te leveren en de verkeersafwikkeling voor alle weggebruikers te optimaliseren. Naast een efficiënte verkeersafwikkeling zijn hierbij ook de veiligheid en geloofwaardigheid van de verkeerslichtenregeling van groot belang.

Ik heb verkeerskunde gestudeerd aan de Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer in Breda, waarna ik bij Goudappel Coffeng aan de slag ben gegaan. Sinds 2003 werk ik als adviseur aan projecten die bestaan uit afwikkelingsstudies en het ontwerpen, programmeren en evalueren van zowel solitaire als gekoppelde verkeerslichtenregelingen en toeritdoseerinstallaties. Ook de implementatie van regelscenario’s in verkeerslichtenregelingen en de interactie tussen verkeerslichtenregelingen en toeritdoseerinstallaties behoren tot mijn werkzaamheden.