Leer onze nieuwe directieleden beter kennen: Robert Glebbeek & Luc Wismans

Interview

Robert en Luc Interview

Vanaf 1 november verandert ons directieteam: naast Wim Korver start Robert Glebbeek als algemeen directeur. Hij volgt Jos van Kleef op, die eind 2023 terugtreedt als directeur. Eerder deze maand startte ook Luc Wismans in zijn nieuwe functie als directeur technologie & innovatie. Robert en Luc beter leren kennen? Lees dan onderstaand interview.

Robert Glebbeek studeerde civiele (milieu)techniek en Milieugeochemie en werkte bij Tauw, Movares en als directeur Stad & Omgeving bij WSP

Luc Wismans promoveerde aan de Universiteit Twente, werkt bij Goudappel sinds 1999 en is daarnaast associate professor bij Universiteit Twente

Jullie hebben veel ervaring opgedaan binnen het mobiliteitsdomein. Welke specifieke projecten of initiatieven hebben je het meest beïnvloed?

Robert: “Voor mij is dat de grootte van de vervangings- en renovatieopgave (V&R) en de voortgang die nodig is om zeker te zijn van constructieve veiligheid in de toekomst. Daarnaast ontwikkelingen op het gebied van techniek, digitalisering en automatisering maar ook AI.

Een recent project dat me bijstaat: de aanleg van een nieuwe wijk werd stilgelegd vanwege stikstofproblematiek. Niet het bouwen van woningen was het grootste probleem, maar de ontsluitingsweg en de tijdelijke ontsluitingsweg. Dat had je een paar jaar geleden niet kunnen bedenken. Opgaven worden steeds complexer.”

Luc: "Tijdens mijn stage bij Goudappel werd het voor mij concreet wat het vak inhield en dat versterkte mijn interesse voor het vak. Bij de start werd ik al snel in het diepe gegooid en kreeg veel verantwoordelijkheid en daardoor al snel alle onderdelen van het adviseurschap mee heb gekregen en ook een eigen expertise wist op te bouwen.

Daarnaast heb ik een jaar lang gedetacheerd gezeten bij SWOV. Hier werd mijn interesse voor onderzoek verder geprikkeld en tussen 2008-2012 heb ik mijn promotieonderzoek kunnen doen aan de Universiteit Twente. Een meer recent project: het Nationaal Groeifonds-project, dat nu DMI heet. Het proces van idee tot indiening duurde twee jaar en leerde me veel over digitalisering, wat er op ons afkomt en met welke partijen we te maken hebben.”

Om mobiliteit toekomstbestendig te maken moeten we breder kijken naar bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Robert Glebbeek (algemeen directeur)

Wat is jullie visie op de toekomst van mobiliteit in Nederland?

Robert: “De overheid heeft op het gebied van mobiliteit een breed takenpakket: het gaat niet alleen om beheer en onderhoud van wegen. Vanaf initiatieffase: nadenken over ontsluiting, parkeren, de aanlegfase en natuurlijk de beheerfase: mobiliteit speelt direct een rol in ontwikkelingen in het ruimtelijk domein. In het Klimaatakkoord is mobiliteit 1 van de 5 gebieden om CO₂ te besparen. Om mobiliteit toekomstbestendig te maken moeten we daarom breder kijken naar bereikbaarheid, duurzaamheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid."

Luc: “We moeten juist samen werken aan het formuleren van een visie. Er zijn steeds meer stakeholders zoals private partijen en er is steeds meer aandacht voor gelijkheid en rechtvaardigheid in ons domein. De huidige visie op mobiliteit wordt mede gevormd door bestaande overtuigingen en die staan al een tijd onder druk. We zeggen niet voor niets al een aantal jaar dat er een mobiliteitstransitie nodig is. Iedere transitie vraagt om het doorbreken van bestaande overtuigingen om daarmee tot daadwerkelijke gedragsaanpassingen te komen. Mobiliteit blijft, maar gaat en móet wel veranderen. Technologie en innovatie leveren daar een belangrijke bijdrage aan maar de mens en haar gedrag en overtuigingen blijven cruciaal.”

Mobiliteit blijft, maar gaat en móet wel veranderen. Technologie en innovatie leveren daar een belangrijke bijdrage aan maar de mens en haar gedrag en overtuigingen blijven cruciaal.

Luc Wismans (directeur technologie & innovatie)

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen op het gebied van mobiliteit waar Goudappel de komende jaren mee aan de slag gaat?

Robert: “Ten eerste de mobiliteitstransitie naar duurzame mobiliteit voor een gezonde en veilige leefomgeving. Klimaatdoelstellingen en de energietransitie stellen andere eisen aan toekomstige infrastructuur. Mobiliteit heeft een grote impact op het halen van doelstellingen. Daarnaast zijn innovatie en digitalisering twee belangrijke onderwerpen voor Goudappel.”

Luc: “De belangrijkste uitdagingen waar we mee aan de slag gaan zijn de mobiliteitstransitie en duurzame verstedelijking, mobiliteit van, voor en met iedereen en toekomstvaste infrastructuur.”

De cultuur, platte organisatie en vakdeskundigheid van Goudappel spreken mij enorm aan.

Robert Glebbeek (algemeen directeur)

Robert, voor jou is Goudappel een nieuwe organisatie. Waarom heb je voor Goudappel gekozen?

Robert: “Mijn eerste beeld van Goudappel vormde ik toen ik in vorige functies samenwerkte met Goudappel collega’s. Die samenwerking verliep prima en de cultuur, platte organisatie en vakdeskundigheid van Goudappel spreken mij enorm aan. We zijn een mensgerichte adviesorganisatie met complexe opgaven in het ruimtelijk domein. Een domein waar ikzelf altijd actief in ben geweest, in verschillende management- en directierollen. Ik voel me dan ook thuis bij onze klantgroepen en samenwerkingspartners.

Die omgeving van betrokkenheid en loyaliteit: het beste voor hebben met Goudappel, vind ik fantastisch om in te werken.

Luc Wismans (directeur technologie & innovatie)

Luc, je bent al vele jaren werkzaam bij Goudappel. Wat zijn volgens jou de mooiste aspecten van de organisatie? En wat wil jij vanuit jouw nieuwe rol als directielid gaan verbeteren?

Luc: “We zijn een organisatie met inhoudelijk gepassioneerde en betrokken medewerkers. We hebben ontzettend veel kennis en expertise in huis en werken graag samen om onze klanten een zo goed mogelijke beslissing te laten nemen. Die omgeving van betrokkenheid en loyaliteit: het beste voor hebben met Goudappel, vind ik fantastisch om in te werken.

Digitalisering gaat onze werkprocessen in de toekomst vergemakkelijken. Dan gaat het om vindbaarheid, kennis over en het gebruik van data, analyses en visualisaties maar ook automatiseren. Goudappel daarbij helpen zie ik als belangrijke taak.”

Meer weten over onze organisatie?

Lees ons verhaal