Vanuit mijn planologische achtergrond gaat mijn interesse uit naar processen die ruimtelijke ordening en bereikbaarheid beïnvloeden.

Vergrijzing, thuiswerken, online winkelen en boodschappen doen en de opkomst van bezorgdiensten zijn ontwikkelingen die van grote invloed zijn op de manier waarop we met (verkeers)ruimte omgaan. Het is een uitdaging om ervoor te zorgen dat verkeersmodellen rekening houden met die voortdurend veranderende buitenwereld.

Ook als contactpersoon voor gemeenten is het mijn taak om kennis te hebben van de steeds veranderende gemeentelijke wereld. Lokale kennis, kennis van de gemeentelijke organisatie en weten wat er bij de buren speelt, is voor een klant immers vaak net zo belangrijk als een product opleveren binnen het afgesproken budget en de planning.

Voor Deventer heb ik me bezig gehouden met de Zero-Emission zone, waarbij de binnenstad vrij wordt gemaakt van vervuilend vrachtverkeer. In Eerbeek speelt een groot vraagstuk omtrent de uitbreiding van grote papierfabrieken. De vlucht van online bestellingen leidt tot een grote vraag naar papier en karton. Maar de uitbreiding van de papierfabrieken botst met de leefbaarheid in Eerbeek. In dit project breng ik daarom in beeld wat de verkeerseffecten van de uitbreidende papierfabrieken zijn.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Astrid