Deventer kiest voor zero emissie zone stadslogistiek

Zero emissie zone stadslogistiek Deventer

Volledig schoon wegverkeer in 2050. Dat is het doel van het Klimaatakkoord. Belangrijk onderdeel hiervan is de afspraak dat in 2025 in 30-40 grotere gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek wordt ingevoerd. Zo’n zero-emissiezone levert een flinke besparing van de CO₂-uitstoot op. Om gemeenten te helpen bij het instellen van zo’n zone is het Samenwerkingsproject Expertpool Stadslogistiek (SPES) gestart. Ook de gemeente Deventer is van plan om een zero-emissie zone in te voeren en heeft Goudappel gevraagd om de effecten van het instellen van deze zone op het omrijdgedrag van het vrachtverkeer te bepalen.

Waarom een zero-emissiezone?

Als 30 tot 40 grotere gemeenten een zero-emissiezone voor stadslogistiek invoeren, levert dat een verwachte jaarlijkse besparing op van circa 1 Mton CO₂. Dat betekent een verbetering van de luchtkwaliteit én een betere doorstroming door nieuwe logistieke concepten. Om zowel stakeholders als ondernemers voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de invoering van nul-emissiezones in 2025, dienen gemeenten uiterlijk voor het einde van 2021 de zero-emissie zone aan te kondigen.

Een zero-emissiezone in de gemeente Deventer

De gemeente Deventer streeft naar een leefbare en goed bereikbare binnenstad, waar duurzame stadslogistiek een belangrijke rol in speelt.  Om de verdringingseffecten in beeld te krijgen, vroeg de gemeente Deventer aan Goudappel om aan de hand van een verkeersmodel de effecten van het instellen van een zero-emissie zone op het bestel- en vrachtverkeer te bepalen.

zero emissie Deventer

De zero emissie zone in Deventer

Wat hebben we gedaan?

Voor Deventer zijn begin 2020 de effecten berekend voor drie mogelijke zero-emissie zones in de binnenstad. Dat hebben we gedaan voor twee planjaren: 2025 en 2030. Het verschil tussen deze planjaren is dat EuroVI vrachtverkeer (de minder vervuilende diesels) in 2030 niet meer in de zone mag komen. Dit EuroVI vrachtverkeer beslaat op dit moment ongeveer 55% van het totale vrachtverkeer in het centrumgebied, blijkt uit onderzoek van NDC. Op basis van landelijke gegevens is het aandeel van EuroVI vrachtverkeer naar de prognose van 2025 aangepast.

Het centrumgebonden vrachtverkeer is in onze analyses buiten beschouwing gelaten, omdat voor dit soort verkeer aannames moeten worden gedaan voor bijvoorbeeld de locaties van de overslagpunten en deze zijn in deze situatie nog niet bekend. Met onze analyses hebben we inzichtelijk gemaakt waar het niet-centrumgebonden vrachtverkeer gaat rijden als het niet meer door de zero-emissie zone mag rijden. Aanvullend hierop is ook een analyse van voertuigkilometers en CO2-uitstoot gemaakt.

Wat is het resultaat?

Met de analyses die we voor de gemeente Deventer hebben gedaan, hebben we de gemeente meer inzicht gegeven in de effecten van het instellen van een zero-emissiezone op het vrachtverkeer. Deze inzichten vormden de basis voor het plan van de gemeente Deventer. Begin dit jaar is één van de onderzochte zero-emissie zones vastgesteld.

Opdrachtgever: Gemeente Deventer
Jaar: 2020