Microsimulatiestudie geeft Den Haag inzicht in ontwerpkeuzes Binckhorstlaan-Lekstraat

Project

Microsimulatie

De gemeente Den Haag, gemeente Leidschendam-Voorburg, het gemeentelijke samenwerkingsverband Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de Provincie Zuid-Holland en de Rijksoverheid onderzoeken samen hoe toekomstig openbaar vervoer in en naar de locatie Central Innovation District-Binckhorst zo goed mogelijk georganiseerd kan worden en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Vooruitlopend hierop is het project “ombouw drie spoorviaducten Binckhorstlaan” vanuit het programma No-Regret gestart. Met behulp van het microsimulatiemodel VISSIM hebben we de effecten van verschillende ontwerpkeuzes inzichtelijk gemaakt. 

Meerdere vraagstukken

In de Structuurvisie CID is vastgesteld dat er op de route Binckhorstlaan – Lekstraat ter hoogte van de drie spoorviaducten onder de spoorlijn Leiden – Rotterdam een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding wordt gerealiseerd. Vanwege de beperkte beschikbare ruimte en de hoge kosten die zo’n spooronderdoorgang met zich meebrengt, zullen hier keuzes gemaakt moeten worden.  

Naast dit inpassingsvraagstuk spelen er ook de nodige andere vraagstukken in relatie tot de centrumringfunctie van de Binkhorstlaan – Lekstraat, hoofdroutes voor fietsers, voetgangers en hulpdiensten en de bereikbaarheid van de functies langs de Binkhorstlaan. Ook de aansluiting van de Binckhorstlaan/Lekstraat op het Schenkviaduct is onderdeel van deze studie.

Structuurvisie CID

Afbeelding uit de structuurvisie CID

Effecten inzichtelijk gemaakt

Met behulp van het microsimulatiemodel VISSIM hebben we de effecten van verschillende ontwerpkeuzes inzichtelijk gemaakt. Deze ontwerpkeuzes betreffen onder andere:

  • Het verkennen van de toepassing van een 2x1-profiel in plaats van het huidige 2x2-profiel
  • Het compacter maken van de kruispunten (minder opstelstroken)
  • En de aansluiting van het Schenkviaduct op de Binckhorstlaan/Lekstraat.

De effecten van de verschillende varianten zijn door middel van het microsimulatiemodel inzichtelijk gemaakt ten aanzien van onder andere wachtrij/filevorming, trajectsnelheden en fileterugslagkansen tot in de Koningstunnel en/of de Victory Boogie Woogie-tunnel. Dit laatste is uiteraard een absolute no-go. 

Microsimulatie

Momentopname uit de microsimulatie

De resultaten van deze simulatiestudie bieden belangrijke inzichten die worden meegenomen in het verdere traject.

Meer lezen over de locatie CID-Binckhorst? Bezoek de website van Binckhorst Bereikbaar

Opdrachtgevers: Gemeente Den Haag, Gemeente Leidschendam-Voorburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Provincie Zuid-Holland en Rijksoverheid
Jaar: 2022