Christiaan Palsrok

Christiaan Palsrok

adviseur verkeersmanagement en -prognoses

Zonder inzicht kun je geen uitspraak doen. Dat is mijn filosofie en toepasbaar op alle aspecten van het leven. In de hedendaagse mobiliteitswens is inzicht hebben cruciaal.

In een tijd waarin volop ontwikkeld en gebouwd wordt, zijn er tal van vragen zoals:  “Hoe gaan we er komen?”, “Kunnen we er eigenlijk wel goed komen?” en “Wat zijn de gevolgen voor anderen?”. Met moderne verkeersmodellen bieden we het inzicht om die vragen te beantwoorden. Dat schept duidelijkheid; voor gemeenten, ontwikkelaars en inwoners.

Binnen Goudappel werk ik als adviseur Verkeersmanagement- en Prognoses. Als de gemiddelde geïnteresseerde mij vraagt wat mijn beroep is, verwachten ze niet het antwoord “Verkeerskundige” of “Modelspecialist”. Er wordt toch veelal niet écht nagedacht alvorens iets gerealiseerd wordt? Niets is minder waar, de puzzel of iets wel of niet gerealiseerd kan worden, wordt juist steeds complexer. De mobiliteit van mensen neemt toe, niet alleen met de auto, maar ook met het openbaar vervoer en de fiets. Dat maakt vraagstukken ook in toenemende mate uitdagender. Een regio wil graag groeien, maar kan dat eigenlijk nog wel?

Met verkeersmodellen rekenen we de beoogde ontwikkelingen door en maken we inzichtelijk wat de effecten op de omgeving zijn. De bewoners van straat A willen graag een verkeersluwe omgeving, maar de consequentie is dan wel dat het verkeer ergens anders zal gaan rijden. Een gemeente wil een nieuwe bedrijventerrein ontwikkelen, maar kunnen de werknemers er wel goed komen en wat is de consequentie voor de huidige verkeersstromen? Voor dit soort vragen is het fijn (en noodzakelijk) om vooraf inzicht te hebben, in plaats van achteraf.

Met inzicht bouwen we zo samen aan een betere toekomst.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Christiaan