Verkeer en vervoer hebben mij van jongs af aan geboeid. Dat is ook de reden dat ik, na eerst andere richtingen te volgen, uiteindelijk mijn opleiding verkeerskunde aan de Noordelijk Hoge School Leeuwarden heb gevolgd en succesvol heb afgerond. Ik ben afgestudeerd in de richting Verkeers- en Vervoerseconomie.

Mijn eerste werkervaring deed ik op bij het toen nog Europe Combined Terminals (ECT) in Rotterdam, het grootste container overslag bedrijf in Europa. Kort daarna ben ik gestart bij Goudappel waar ik me vanaf het begin heb beziggehouden met verkeersmodellering, waarin Goudappel toen al en nog steeds marktleider is.

Ondanks het specialistische inhoudelijke werk met verkeersmodellen ben ik ook een generalist die van alle markten thuis is op het gebied van verkeer en vervoer. Mijn doel is om een betrouwbaar en kwalitatief goed instrument te bouwen samen met mijn collega’s en dit instrument vervolgens ook goed in te zetten voor uiteenlopende projecten. Hierbij denk ik graag mee met de klant en het projectteam om daar waar nodig maatwerk te leveren, maar vooral om het verkeersmodel in te zetten waar het sterk in is. Ook vind ik het belangrijk om modelresultaten op een juiste wijze te interpreteren en beleidsmakers te helpen om de juiste keuzes te maken.

Zo adviseer ik voor verschillende studies in Utrecht en ben ik beheerder van het verkeersmodel Utrecht (VRU). Samen met de gemeente en collega’s ontwikkelen we dit verkeersmodel steeds verder om actuele vragen te kunnen beantwoorden, waarbij we ook innovaties ontwikkelen en toepassen. Zo hebben we onlangs een parkeermodule ontwikkeld waarbij we parkeren op afstand en parkeerbeperkingen in het centrum binnen het VRU kunnen modelleren.

Ook voor de regio Drechtsteden en Alblasserwaard voer ik verschillende studies uit waarbij het verkeersmodel wordt beheerd en ingezet. Op dit moment wordt voor beide regio’s één multimodaal verkeersmodel ontwikkeld waarbij we de door Goudappel zelf ontwikkelde gedesaggregeerde micro tourbased verkeersmodeltechniek toepassen.

Verder ben ik veel betrokken bij het toepassen van MIRT studies (op dit moment bijvoorbeeld A15 Papendrecht – Gorinchem) en planstudies (op dit moment bijvoorbeeld N35 Nijverdal – Wierden). Bij deze studies ben ik verantwoordelijk voor de NRM-berekeningen en het gehele kader wat van toepassing is voor het uitvoeren van het onderdeel verkeer voor MIRT, OTB of TB.

Ook ondersteun ik WVL samen met een collega in het project 'Gebruikersadvies, toetsing en ondersteuning strategische verkeers- en vervoermodellen'. Hierbij voer ik zowel inhoudelijke toetsen uit voor het toepassen van het NRM als voortoetsen verkeersrapportages (O)TB. Daarnaast ondersteunen we bij het beheer van het NRM en LMS en gebruikers bij het toepassen van het NRM en LMS.

Tot slot haal ik veel voldoening uit het begeleiden en coachen van zowel junioren als medioren in het advieswerk binnen ons team verkeersmanagement en -prognoses.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Hans