Marloes Stege

Marloes Stege

adviseur verkeersmanagement

Vraagstukken op het gebied van het ontwerpen en realiseren van verkeersregelinstallaties zijn onderdeel van mijn dagelijkse werk. Mijn kracht zit in het combineren van verkeerskundige kennis en technische kennis van verkeersregelinstallaties. Hierdoor ben ik de schakel tussen de verkeerskundige specialist aan de kant van de wegbeheerder en de technische specialisten aan de kant van de aannemer.

Het adviseren en ondersteunen van de wegbeheerder of de aannemer tijdens de ontwerp-, besteks- en realisatiefase vind ik een boeiend proces. Elke situatie is uniek en vraagt om maatwerk. Daardoor verveelt het nooit. Een VRI kan namelijk nooit als een opzichzelfstaand systeem worden gezien. De VRI en de omgeving hebben continue invloed op elkaar. Mijn visie is dan ook: kijk verder dan je eigen discipline, de directe invloedssfeer van de VRI en de projectfase waar je mee bezig bent.

Op deze manier wil ik bijdragen aan een integraal mobiliteitssysteem waarin alle onderdelen optimaal samenwerken en elkaar versterken. De basis voor mijn verkeerskundige en technische kennis is gelegd tijdens mijn studie Verkeerskunde. Bij Goudappel heb ik deze basiskennis kunnen aanvullen met 20 jaar werkervaring in projecten en detacheringen. Als adviseur Verkeersmanagement werkte ik de afgelopen jaren onder andere aan het opstellen van standaard contracteisen voor verkeersregelinstallaties, het uitwerken van VRI gerelateerde vraagstukken binnen D&C contracten en het ontwerpen, aanbesteden en realiseren van VRI’s.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Marloes