Martijn Legêne

Martijn Legêne

adviseur openbaar vervoer en smart mobility

De wereld verandert snel en technologie maakt steeds meer mogelijk. Maar hoe verbetert dat onze mobiliteit en waarom zouden we dat eigenlijk willen? En wat moeten we nú doen om onze doelen in de toekomst te halen?

Dat zijn precies de vragen waar ik me als adviseur bij Goudappel mee bezig hou. In het spanningsveld tussen het bestaande en innovatie kan ik een abstracte vraag goed omzetten in een bruikbaar product. Als projectleider heb ik bijvoorbeeld samen met collega’s en de provincie Noord-Holland een methode uitgewerkt die realistische inzichten biedt in de maatschappelijke impact van Smart Mobility. Een goed voorbeeld van het uitwerken van abstracte beleidsdoelen naar meetbare indicatoren.

Daarnaast begrijp ik door detacheringen bij operationele afdelingen van stadsvervoerders en concessiebeheerders wat de gevolgen van strategische besluiten zijn. Ik bezit dus zowel specialistische kennis over Smart Mobility en openbaar vervoer, maar ook de vaardigheid om deze onderwerpen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen. Hierdoor kan ik snel de hoofdlijnen vinden en de vertaalslag maken van het ov-systeem van ‘het hier en nu’ naar een mobiliteitsstrategie voor straks, en omgekeerd.

Ik fungeer graag als enthousiaste, inhoudelijk sterke projectleider en krijg veel energie in het vormen van een goed op elkaar afgestemd team. Daarnaast blijft mijn eigen kennis up-to-date en relevant door het doen van vernieuwend onderzoek en het begeleiden van studenten tijdens hun stages bij Goudappel.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Martijn