Het openbaar vervoer is een cruciaal onderdeel van de mobiliteitspuzzel om te komen tot een duurzamere, gezondere en leefbare samenleving. Als adviseur openbaar vervoer bij Goudappel draag ik bij aan het vergroten van de brede welvaart door het openbaar vervoer in Nederland te verbeteren.

Ik werk voornamelijk aan analyse van OV-data en interpretatie van resultaten om zo tot inzichtelijke conclusies te komen. Vooral het werken aan operationele en strategische netwerkplanningsprojecten die het openbaar vervoer op korte en middellange termijn verbeteren, vind ik interessant. Ik krijg energie van het verbeteren van openbaarvervoersystemen om van het openbaar vervoer een concurrerender reisalternatief te maken en een modal shift van auto naar duurzame modaliteiten te vergemakkelijken.

Ik ben ook geïnteresseerd in inclusieve mobiliteit en hoe we een vervoerssysteem kunnen opbouwen dat eerlijk en bereikbaar is voor iedereen, met speciale aandacht voor de mobiliteitsbehoeften van kwetsbare groepen. Ik houd ervan om te werken aan projecten gerelateerd aan het kwantificeren van sociale gelijkheid indicatoren en het evalueren van verdelingseffecten van mobiliteitsbeleid. Het kwantificeren van sociale gelijkheid is namelijk een belangrijke stap in het begeleiden van discussies over hoe een rechtvaardig vervoerssysteem eruit ziet en hoe we het doel van een inclusieve samenleving kunnen bereiken.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Monica