Vraagstukken op het vlak van ruimtelijke ontwikkeling en mobiliteit of vraagstukken rondom hubs en OV-knooppunten. Dat zijn de thema’s waarvoor opdrachtgevers bij mij moeten zijn.

Mijn kracht zit ‘m in het kunnen meedenken in projecten op verschillende schaalniveaus en daarbij doelgericht te werk gaan. Van strategische visies tot locatiespecifieke vraagstukken: ik hou altijd het einddoel in het vizier. Het afwegen van belangen en creëren van draagvlak is iets waar ik graag over meedenk. Dat draagt namelijk weer bij aan een gedragen eindproduct dat voor iedereen begrijpelijk is. Daarom ben ik ook inzetbaar als procesmanager in complexe projecten, of in projecten die maatschappelijk of politiek gevoelig liggen. 

Dat ieder vraagstuk uniek is en daarom vraagt om een eigen aanpak en een passend projectteam, is iets dat ik zie als een uitdaging. Gelukkig beschikken we bij Goudappel over een groot team aan verschillende adviseurs, ieder met hun eigen kracht. Door een projectteam samen te stellen waarin ieders talenten en kwaliteiten optimaal tot hun recht komen (zowel aan opdrachtgeverszijde als aan onze zijde), werken we zo samen aan een duurzamer, gezonder en mooier Nederland.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Rianne

Een aanpak voor het inrichten van ov-knooppunten

Hoe ontwikkelt u een toekomstvisie voor een locatie waar veel partijen actief zijn en waar verschillende belangen samenkomen? En hoe zorgt u ervoor dat een investering op de korte termijn bijdraagt aan de ambitie van het knooppunt op de lange termijn? Wij helpen u met onze aanpak voor het inrichten van ov-knooppunten.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

ov-knooppunten