Richard ter Avest

Richard ter Avest

adviseur mobiliteit & ruimte

“We gaan betere steden en dorpen bouwen!”, “We moeten werken aan het klimaat ook vanuit Mobiliteit kan dat” of “Zorg dat iedereen mee kan”; de maatschappelijke opgaven van vandaag en morgen hebben effect op hoe we ons bewegen. Ik werk graag mee aan deze opgaven door ons mobiliteitssysteem te verbeteren.

Als verkeerskundige én planoloog ben ik van huis uit een generalist met specialistische kennis. Mijn kracht zit in het koppelen van mijn specialistische kennis over leefbaarheid (verkeersveiligheid, nabijheid, fietsen/lopen, pleinen) aan andere thema’s.

De afgelopen jaren werkte ik daarom aan zowel de combinatie ‘snelle fiets en regionale vervoersystemen’ als de ontwikkeling van verdichtingsopgaven van woningen en voorzieningen ingepast in bestaande steden en dorpen. Daarbij hou ik ook de integraliteit in de gaten: van groot naar klein werken, van beleid naar uitvoering en tot slot de brede insteek in relatie tot andere doelstellingen voor betere steden en regio’s.

Bij voorkeur werk ik daarbij in groepsverband: twee weten immers meer dan één. Mijn maatschappelijke impact vergroot ik door kennis te ontwikkelen en te delen. Het samenwerken met overheden, kennis/belangenorganisaties en burgerafvaardigingen leidt tot beter resultaat.

En het begeleiden van studenten en onderzoeken zorgt ervoor dat we continu werken met de meest recente inzichten. Ik geef regelmatig les (hogescholen en CROW) en voor opdrachtgevers in binnen- en buitenland. Verder zit ik in het bestuur van stichting Iganga, een MVO-organisatie van Goudappel, die zich inzet voor duurzame mobiliteit in veelal groeiende steden in de global south. Iedereen doet mee, op een duurzame manier.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Richard