Nederland staat voor grote planologische uitdagingen: de woningbouwopgave, natuurbehoud en het behouden van een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

Mobiliteit is een rode draad door al deze thema’s. Soms ligt de beste mobiliteitsoplossing voor de hand, maar meestal ligt deze in een spanningsveld van belangen zoals leefbaarheid, bereikbaarheid, duurzaamheid en draagvlak. Hoe kun je vat krijgen op de mogelijkheden en hieruit het optimale plan destilleren?

Ik hou ervan om me vast te bijten in dit soort complexe vraagstukken en deze te vertalen naar logische processen en conclusies. Hierbij gebruik ik mijn kennis van verkeersplanologie, verkeerskundige analyses en overtuigend presenteren. Maar bovenal probeer ik het onderzoek in de juiste context te plaatsen door vragen te stellen en te luisteren naar stakeholders. Altijd met als doel: mijn klanten voorzien van de munitie om tot een goed onderbouwde beslissing te komen.

Bij Goudappel werk ik veel samen met collega-specialisten op het gebied van gebiedsontwikkeling, slimme mobiliteit, openbaar vervoer, gedrag, parkeren, ontwerp en verkeersmodellen. Ik maak dankbaar gebruik van hun expertise zodat ik de juiste kennis kan inbrengen in mijn projecten. Een goed advies ontwikkel je namelijk nooit alleen!

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Rutger