Samir Anjanovic

Samir Ajanovic

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

Werken bij Goudappel betekent bijdragen aan een duurzame, veilige én bereikbare leefomgeving.

Als adviseur parkeren & locatieontwikkeling werk ik dagelijks aan allerlei ontwikkelingen in heel Nederland. Mede vanwege het woningtekort wordt er de komende jaren flink gebouwd en dat gebeurt vaak in binnenstedelijk gebied. Wegens gebrek aan ruimte brengt dit de nodige uitdagingen met zich mee. Een gedegen onderzoek naar de verkeerseffecten is daarom van groot belang. Door mijn studie Mobiliteit aan Breda University of Applied Sciences (voorheen NHTV) heb ik hiervoor de juiste verkeerskundige kennis.

Daarnaast houd ik me ook veel bezig met parkeervraagstukken. Daarbij wordt vanuit het werkveld steeds meer gevraagd om maatwerk. Op basis van onder andere autobezit en locatie onderzoeken we wat een passende parkeerbehoefte en oplossing is. Zo voorkomen we dat er onnodig veel of juist te weinig parkeerplaatsen worden gerealiseerd.

Tot slot houd ik me bij Goudappel ook bezig met het onderwerp voetganger. Ondanks dat het onderwerp in Nederland nog in de kinderschoenen staat, is er de laatste jaren steeds meer aandacht voor. Meer aandacht voor de voetganger sluit ook perfect aan bij waar we als Goudappel naar streven, namelijk het vergroten van de brede welvaart door het creëren van een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor iedereen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Samir