Hoe openbaar vervoer bijdraagt aan CO₂-reductie

Reductie van fijnstof in de steden, en vermindering van CO₂ om bij te dragen aan de klimaatdoelstellingen, zijn hoofdaanleidingen geweest voor het ministerie en decentrale overheden om in 2016 het Bestuursakkoord "Zero Emissie regionaal openbaar vervoer per Bus" (BAZEB) te ondertekenen. Het is een invulling van de Nederlandse ondertekening van het Parijse klimaatakkoord.

Zero emissie bus

Vier jaar later, in 2020, was circa 15% van de Nederlandse busvloot geëlektrificeerd. Elektrificatie ging niet zonder slag op stoot. Overal in Nederland zijn ervaringen opgedaan met de implementatie van zero emissiebussen.

Implementeren kun je leren

Goudappel ondersteunde CROW bij het opstellen hoe de ambitie verder ingevuld kan worden. ‘Kan worden’, omdat de ervaringen met de grofweg eerste 15% van het aantal voertuigen zeer divers is en er niet één juiste oplossing is voor de nieuwe uitdagingen waar de OV-sector voor staat. Zero emissie wordt veelal vertaald naar elektrische bussen. Door middel van interviews met vervoerders, leveranciers en OV-autoriteiten in combinatie met eigen analyses, haalde Goudappel ‘best practices’ op. Deze zijn hier te vinden. Goudappel schreef ook een bijbehorend lexicon.

Zelf aan de slag met duurzame mobiliteit? Lees hier hoe u dat het beste aanpakt.

Waar blijft de zero-emissie buurtbus?

Dat de wereld snel verandert, blijkt wel uit de noodzaak dat een jaar later behoefte is aan een update. Daarnaast komt ook de vraag op hoe langeafstandsbussen en compacte buurtbussen zero emissie kunnen worden? Goudappel ondersteunde CROW met inzichten over de stand der techniek en mogelijkheden om de ambities de komende jaren in te vullen.

Leren van elkaar

Dankzij het bestuursakkoord is de OV-sector koploper in het schoner maken van het Nederlandse wagenpark. De zero-emissiebus is niet meer weg te denken uit het straatbeeld. Inmiddels is meer dan 20% van de vloot geëlektrificeerd. In de stadslogistiek en de autobranche zijn we nog niet zover. Door kruisbestuiving toe te passen leren verschillende sectoren van elkaar. Op eigen initiatief ontwikkelde Goudappel daarom een whitepaper "Sophie in de wereld van de elektrificatie".

Meer weten over het belang van OV voor CO2-reductie?

Ga met ons in gesprek over hoe u het openbaar vervoer inzet om uw klimaatdoelstellingen te behalen.

Neem contact op