Thomas Straatemeier

Stedenbouwkundige en ruimtelijke ontwikkelaars kijken soms anders naar de wereld dan verkeerskundigen. Mijn kracht is die twee werelden te kunnen verbinding en te zoeken naar integrale oplossingen die bijdragen aan het ontwikkelen van aantrekkelijke en duurzame steden. Bij mij is de weg ernaartoe minstens zo belangrijk als de visie die je wilt bereiken. Ik ben iemand die graag samenwerkt in teams en open staat voor de kennis van anderen.

Ik heb planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1 november 2009 werk ik als adviseur verkeer & ruimte in de vestiging Amsterdam. Naast mijn werkzaamheden bij Goudappel Coffeng ben ik docent verkeer- en vervoerplanologie voor de Universiteit van Amsterdam.

In het verleden was ik werkzaam voor de dienst Ruimtelijke Ordening Amsterdam, Stadsregio Amsterdam en als promovendus aan de Universiteit van Amsterdam. Mijn interesse en kennis richten zich vooral op strategische beleidsontwikkeling op het raakvlak van ruimtelijke ontwikkeling en infrastructuurontwikkeling op stedelijke/regionale schaal. Hierbij gaat het (onder andere) om structuurvisies, integrale gebiedsontwikkeling, locatiebeleid, knooppuntontwikkeling, netwerkvisies, openbaar vervoerstudies en duurzame mobiliteit.