Tim Bunschoten

Als verkeerskundig adviseur ben ik werkzaam in de noordelijke Randstad. Sinds 2012 werk ik aan zeer uiteenlopende studies voor gemeenten, regio’s en private partijen. Ik vind het leuk om de (verkeers)effecten van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen in beeld te brengen. De afgelopen jaren ben ik onder meer betrokken geweest bij de ontwikkeling van Overhoeks in Amsterdam-Noord, de uitbreiding van Schalkwijk in Haarlem en de realisatie van Lelystad Airport. Het is mooi als ik ontwikkelingen waar ik in het planproces aan heb meegewerkt realiteit zie worden. Dat maakt mij trots. Zo heeft een monitoring naar het gebruik van de IJ-veren in Amsterdam er toe geleid, dat er een nieuwe pont is aangeschaft voor het Buiksloterwegveer.

Als adviseur ben ik binnen projecten veelal het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers. Mijn projecten zijn meestal multidisciplinair met thema’s als verkeersmodellen, verkeersimulaties, ontwerp, parkeren, openbaar vervoer, monitoring, etc. Ik functioneer binnen mijn rol als verbindende schakel tussen de specialisten van Goudappel Coffeng en de opdrachtgever. Mijn meerwaarde binnen projecten is het verbinden van alle inhoudelijke kennis binnen Goudappel en het vertalen van die kennis naar een waardevol advies voor de klant. De meerwaarde die ik hierin kan leveren geeft mij energie. Mijn enthousiasme wordt gewaardeerd. Vaak krijg ik te horen dat mijn enthousiasme, gecombineerd met mijn vakkennis, voor collega’s en klanten een belangrijke reden is om met mij samenwerken.

Ik denk niet in standaard oplossingen, maar gebruik graag vernieuwde of innovatie data, op een praktische manier, om meer inzicht te krijgen. Zo heb ik meegewerkt aan onze GOVI-tool, waarmee we aan de hand van GOVI-data de betrouwbaarheid van een OV-lijn in beeld kunnen brengen. Tijdens mijn studie Civiele Techniek aan de Technische Universiteit Delft heb ik op deze manier ook onderzoek naar de trambonus. Dit is de extra vervoersvraag die wordt gecreëerd wanneer een buslijn wordt vervangen door een gelijkwaardige tramlijn. Dit onderzoek trok (inter)nationale belangstelling en won zelfs de CVS-prijs 2012.