Een stukje geschiedenis: onze band met de VS

Hoe is Goudappel 60 jaar geleden eigenlijk ontstaan? En wat is onze band met de Verenigde Staten? Ontdek een stukje geschiedenis.

Henk website 2.png

Henk Goudappel (links in 1960, rechts in 2000)

Naar de VS om kennis op te halen

Henk Goudappel begon zijn carrière als wetenschappelijk ambtenaar aan de Technische Hogeschool Delft (nu Technische Universiteit Delft). Hier maakte hij kennis met de Amerikaanse David Jokinen (Master of City Planning). Voor Nederlandse begrippen had Jokinen een ongekende breedheid aan opleiding genoten: stedenbouw, verkeer, marketing, reclame, psychologie, sociale en economische wetenschappen en management. Mede door zijn originele visie en indrukwekkende uitstraling wordt Jokinen later ingeschakeld om over wederopbouwplannen zoals in Den Haag, te adviseren.

Henk Goudappel is geïnspireerd door Jokinen en gaat naar de Verenigde Staten om kennis op te halen. Na zijn terugkeer worden Jokinen en Goudappel gevraagd om gezamenlijk een visie te ontwikkelen voor de gemeente Vlaardingen en daarna voor andere opdrachtgevers. Het succes van hun aanpak en de toenemende belangstelling leiden tot de voorbereidingen voor een eigen adviesorganisatie.

Oprichting van het adviesbureau Goudappel

Een gezamenlijke adviesorganisatie met Jokinen komt uiteindelijk niet van de grond, maar is wel de inspiratie voor Henk Goudappel's start als verkeerskundige. Enkele jaren later (in 1967) voegt Leo Coffeng zich bij hem als partner van het 'Adviesbureau voor Verkeersordening Goudappel en Coffeng'. De kennis van Goudappel vormt later mede de basis voor de oprichting van de Verkeersacademie in Tilburg in 1972, en later de faculteit Urbanistiek in Eindhoven.

Jokinen + Coffeng.png

links: David Jokinen, rechts: Leo Coffeng

Andere ontwikkeling

De plannen van Jokinen stuitten in Nederland regelmatig op kritiek. Hij ging ervan uit dat Nederland zich net zoals de VS ging ontwikkelen: mensen zouden in buitenwijken gaan wonen en steden moesten goed bereikbaar zijn per auto, ook als dat betekende dat historische delen opgeofferd moesten worden. Zijn gedachtegang werd in de VS werkelijkheid. De Amerikanen bouwden uitgestrekte suburbs met goedkope woningen, die vooral per auto bereikbaar zijn. In Nederland ontwikkelden we ons compleet anders: we gingen door met compact bouwen en realiseerden we infrastructuur voor alle modaliteiten (dus ook voor fietsen en openbaar vervoer).

Ondanks de kritiek, droeg Henk Goudappel een studieboek op aan Jokinen: "Hoewel door velen niet begrepen, droeg hij er tijdens zijn verblijf in Nederland aan bij dat Nederland zich bewust werd van het verkeersprobleem in de steden".

De andere ontwikkeling van Nederland en de Verenigde Staten droeg er wel aan bij dat we nog steeds een band hebben met de VS. Ging het in 1963 om kennis halen, nu gaat het om kennis brengen. De afgelopen jaren adviseerden we diverse keren op het gebied van leefbaarheid, verkeersveiligheid, fietsvoorzieningen, openbaar vervoer, en integraal denken. Denk aan advies over openbaar vervoer in de Bay Area, een fietsplan voor de snel groeiende stad Austin (Texas), een integraal ontwerp voor een buurt in Minneapolis en een plan voor betalen voor mobiliteit in Noord-West Amerika en Vancouver.

Jos in Austin oktober 2022

Directeur Jos van Kleef (midden) tijdens een bezoek aan Transbay Transit Center (belangrijke bus- en treinterminal in San Francisco) in het kader van de handelsmissie in Californië (september 2022)

Meer lezen over onze geschiedenis?

Deze en andere wetenswaardigheden zijn verzameld in het boek ‘Wegen in beweging’. Dit boek - over de historie van Goudappel Coffeng bv (1963 – 1999) - werd in 1999 uitgebracht ter ere van de verhuizing naar onze huidige locatie aan de Snipperlingsdijk in Deventer.

Bekijk het hele boek hier

Lees meer over ons jubileumjaar

Bekijk de jubileumpagina voor een overzicht van hoogtepunten uit de afgelopen 60 jaar.

Naar de jubileumpagina