Aukje van de Reijt

Aukje van de Reijt

adviseur parkeren & locatieontwikkeling

 “Hoe lastiger de puzzel des te leuker de uitdaging”.

De verdichting van onze steden leidt ertoe dat ander mobiliteitsgedrag nodig is om ervoor te zorgen dat het verkeer in de stad blijft rijden. Die verandering noemen wij de mobiliteitstransitie. Hoe met parkeren wordt omgegaan is daarbij een belangrijk component. 

Bij veel gebieds- en locatieontwikkelingen adviseer ik daarom over het toepassen van mobility hubs, het effectief inzetten van deelauto's en andere Mobility as a Service toepassingen, om zo op een andere manier invulling te geven aan de mobiliteitsbehoefte. Dit is altijd in co-productie met opdrachtgever en andere disciplines. Een ideale oplossing vanuit parkeren is namelijk vaak niet de optimale oplossing voor het grotere geheel. Daarom is het belangrijk om samen de juiste keuzes te maken.

In mijn werk kijk ik altijd naar hoe parkeren kan bijdragen aan het functioneren van een gebied. Het maakt daarbij niet uit of het gaat om knelpunten in bestaande wijken of juist een nieuwe gebiedsontwikkeling. Mijn kracht zit in het vertalen van cijfermatige uitgangspunten naar de daadwerkelijke situatie op straat. Dat doe ik onder andere voor parkeeronderzoeken en parkeerbalansen.

Goede cijfers zijn altijd het startpunt van een bruikbare discussie. Vanuit daar kijken we of de objectieve cijfers wel aansluiten bij het subjectieve gevoel dat mensen hebben als ze kijken naar de dagelijkse situatie. Dat gegeven pas ik toe bij onder andere het opstellen van beleidsplannen, maar ook bij het opstellen van mobiliteitsconcepten bij gebiedsontwikkelingen of de parkeerkundige onderbouwing ten behoeve van bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen.

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Aukje