Het openbaar vervoer heeft een belangrijke maatschappelijke functie en staat continu onder druk. Hoewel de gemiddelde reiziger zich dit niet altijd beseft, wordt achter de schermen goed nadacht over de verschillende gevolgen van wijzigingen. Juist dat proces dat voor de meeste reizigers niet zichtbaar is, vind ik prachtig! 

Als adviseur openbaar vervoer kom ik hier gelukkig dagelijks mee in aanraking. Het zijn vooral de operationele en tactische vraagstukken met een grote complexiteit die ik graag oplos. Ik werk bijvoorbeeld graag aan netwerkstudies, waarbij ik gebruik maak van data en modellen.

Ik ben zeer praktisch en analytisch ingesteld en naast mijn kennis van openbaar vervoer heb ik ook een logistieke achtergrond. Dat zorgt ervoor dat ik vraagstukken altijd vanuit meerdere kanten belicht. De kennis en ervaringen die ik opdeed tijdens mijn studie in het buitenland en mijn afstudeerstage bij ProRail, komen hierbij goed van pas.  

Werken bij Goudappel betekent voor mij een actieve bijdrage leveren aan een duurzame samenleving. Met de kennis en kunde van alle specialisten die we in huis hebben, zorgen we ervoor dat ieder mens zich prettig kan bewegen. En daar draag ik graag mijn steentje aan bij! 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen?

Neem contact op met Robert