De vijf B’s voor beter fietsparkeren

Goede fietsvoorzieningen zijn essentieel in moderne gebiedsontwikkelingen in de stad. Daarmee groeit het belang van een goed passend stallingsaanbod. Met de volgende vijf B’s wordt fietsparkeren beter: begin met Beleid, maak fietsparkeren Bereikbaar, Beschikbaar, Bruikbaar en zorg voor passend Beheer.

Fietsparkeren

Beleid

De plek waar we onze fiets neer kunnen zetten, heeft grote impact op onze openbare ruimte, en op de manier waarop we ons verplaatsen. Om hier grip op te krijgen, moeten we eerst naar de ontwikkeling van fietsparkeerbeleid kijken, en de fiets integraal onderdeel laten uitmaken van de planvorming. Steeds meer gemeenten gebruiken, naast de eisen in het Bouwbesluit, andere juridische instrumenten om voldoende fietsparkeerruimte te borgen. Dat vraagt om een goed fietsparkeerbeleid dat antwoord geeft op de volgende vragen: Welke doelgroepen zijn te onderscheiden? Hoeveel en welke stallingsvoorzieningen zijn nodig? Wie mag waar, wanneer stallen, en waar en wanneer niet? Hoe ga je om met deelfietsen? Hoe organiseer je dit in de praktijk? Wie is eigenaar en (financieel) verantwoordelijk voor passende fietsparkeervoorzieningen en deelsystemen nu en in de toekomst?

Bereikbaar

De juiste stalling op de juiste plek is essentieel om fietsparkeren tot een succes te maken. Dit betekent zorgen voor een goede aansluiting op fietsroutes, nabij de bestemming van de fietser, en aansluitend op het openbaar vervoer. Zeker voor bezoekers die een plek voor hun fiets zoeken, is het belangrijk dat de voorziening goed zichtbaar en herkenbaar is als stalling. Bereikbaarheid geldt tot aan de stalling en weer terug: dus ook hellingbanen, toegangssystemen en looproutes spelen een belangrijke rol.

Beschikbaar

Zorg voor zekerheid van een vrije stallingsplek voor de fietser, en voorkom overlast op plaatsen waar stallen ongewenst is. Bij te weinig stallingscapaciteit is bijna elke plek in de openbare ruimte een potentiële stallingsplek. Bij het bepalen van het juiste aantal stallingsplaatsen moet de stallingsvraag van alle (bestaande en nieuwe) functies in de omgeving in kaart worden gebracht. Dit leidt tot de totale stallingsbehoefte waarbij vraag en aanbod goed op elkaar aansluiten. Bij grootschalige plangebieden waar veel ruimte gereserveerd moet worden voor fietsparkeervoorzieningen, zoals centrum- of stationsgebieden, is het raadzaam de stallingsbehoefte goed te prognosticeren en zeker ook te monitoren.

Bruikbaar

Een bruikbare stallingvoorziening is eenvoudig in gebruik. Dit begint met het juiste stallingstype voor het juiste type fiets. Voor rekken gelden de eisen van het Fietsparkeur© keurmerk. De praktische bruikbaarheid zit vervolgens in het aanpassen van de totale stallingservaring aan de doelgroep. Voor de ene doelgroep is een hoog-laag rek na een hellingbaan en toegangscontrole prima, waar voor de andere doelgroep alleen een stallingsplek op maaiveld realistisch is. Hoe hoger de bruikbaarheid, hoe minder sturende maatregelen, zoals een fietsparkeerverbod in de openbare ruimte, nodig zijn om fietsen op de gewenste plek te krijgen.

Beheer

Met het juiste beheer blijft een stallingsvoorziening schoon, heel, veilig en aantrekkelijk. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om het aanbrengen van goede verlichting, het creëren van sociale veiligheid of het verwijderen van afval tussen fietsen – ook in de openbare ruimte. Aanbindvoorzieningen, camera’s en toegangssystemen dragen bij aan de aantrekkelijkheid en het veiligheidsgevoel van fietsparkeervoorzieningen. Het stallingsaanbod blijft op peil door het verwijderen of verplaatsen van weesfietsen of verkeerd gestalde fietsen. Bij grootschalige bezoekerslocaties kan een beheerder een rol spelen bij de toegangscontrole, en daarnaast zorgen voor extra (persoonlijke) service, zoals fietsreparaties, een fietspomp of een laadpunt.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Wij gaan graag met u in gesprek uw uitdagingen op het gebied van fietsparkeren.

Neem contact op