Eigendom en bestuur

De Goudappel Groep is volledig in handen van haar medewerkers. Het overgrote deel van medewerkers is mede-eigenaar onafhankelijk van zijn of haar functie. Er zijn geen grootaandeelhouders. Deze eigendomsverhouding weerspiegelt onze onafhankelijkheid, onze interne samenwerking en onze betrokkenheid.

Structuur

De participatie geschiedt in de vorm van certificaten van aandelen in Goudappel Groep BV. De aandelen zelf worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng (STAK). Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en vier medewerkers/certifcaathouders (zie profielfoto's). Deze bestuursleden worden gekozen door en vanuit de certifcaathouders. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De Goudappel Groep is volledig zelfstandig en niet beurs-genoteerd. Het rendement van de Goudappel Groep komt zo volledig ten goede aan het bedrijf en haar medewerkers.

Voordelen

Onderzoek laat zien dat bedrijven waarin medewekers participeren innovatiever en ondernemender zijn. Zelf zien wij vooral onze zelfstandigheid, onafhankelijkheid en betrokkenheid als sterke punten van onze eigendomsverhoudingen. We hoeven geen rekening te houden met derde belangen. Eigendom is zeer gelijkmatig verdeeld door het bedrijf. Dat betekent dat onze bedrijfsstrategie volledig gericht kan zijn op wat ons bindt: voor klanten de beste oplossingen in ons vakgebied kunnen bieden. Nu, en ook op de langere termijn.

Directie

Het directieteam van de Goudappel Groep wordt gevormd door:

Jos van Kleef (1959, op foto rechts), sinds oktober 2011 algemeen directeur van de Goudappel Groep en tevens voorzitter van het directieteam van Goudappel Coffeng. Hij studeerde aan de Technische Universiteit Delft en werkte in diverse rollen bij kennisintensieve bedrijven op het gebied van waterbouw, waterbeheer, ruimte en mobiliteit.

Wim Korver (1962) volgde de studie vervoerseconomie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam, werkte daarna bij TNO en is sinds 2005 als topadviseur/manager in dienst bij Goudappel Coffeng. Voordat hij in september 2017 benoemd werd tot directeur was hij teammanager Mobiliteit & Ruimte. 

De directie van Goudappel Groep, Wim Korver (links) en Jos van Kleef.

Raad van Commissarissen

Met ingang van 1 juli 2020 bestaat onze Raad van Commissarissen uit de heer Dick Hoogendoorn en mevrouw Gerdy Harteveld.

Dick Hoogendoorn (1952) studeerde Civiele Techniek aan de Technische Universiteit van Delft en Bedrijfskunde aan de Universiteit Twente. Hij heeft een lange loopbaan achter de rug en was zowel werkzaam bij de overheid als in het bedrijfsleven met een focus op milieu en afval. Als consultant heeft hij daarnaast veel ervaring in het buitenland opgedaan. Als laatste was hij van 2008 tot medio 2018 werkzaam als directeur van de Vereniging Afvalbedrijven. Sinds 1 mei 2020 is hij bij ons commissaris. 

Gerdy Harteveld studeerde o.a. bedrijfskunde en heeft een lange loopbaan in de IT-sector. Zij was van 2007 tot 2012 onder meer Hoofdingenieur-Directeur Data & ICT en lid van het landelijk bestuur van Rijkswaterstaat. Ze kent ons werkterrein daarnaast van haar overige interim- en bestuursfuncties. Per 15 september 2014 is zij bij ons commissaris.