Eigendom en bestuur


De Goudappel Groep is volledig in handen van haar medewerkers. Het overgrote deel van medewerkers is mede-eigenaar onafhankelijk van zijn of haar functie. Er zijn geen grootaandeelhouders. Deze eigendomsverhouding weerspiegelt onze onafhankelijkheid, onze interne samenwerking en onze betrokkenheid.

Structuur

De participatie geschiedt in de vorm van certificaten van aandelen in Goudappel Groep BV. De aandelen zelf worden beheerd door de Stichting Administratiekantoor Goudappel Coffeng (STAK). Het bestuur van de stichting wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en vier medewerkers/certifcaathouders (zie profielfoto's). Deze bestuursleden worden gekozen door en vanuit de certifcaathouders. De aandelen zijn niet vrij verhandelbaar. De Goudappel Groep is volledig zelfstandig en niet beurs-genoteerd. Het rendement van de Goudappel Groep komt zo volledig ten goede aan het bedrijf en haar medewerkers.

Voordelen

Onderzoek laat zien dat bedrijven waarin medewekers participeren innovatiever en ondernemender zijn. Zelf zien wij vooral onze zelfstandigheid, onafhankelijkheid en betrokkenheid als sterke punten van onze eigendomsverhoudingen. We hoeven geen rekening te houden met derde belangen. Eigendom is zeer gelijkmatig verdeeld door het bedrijf. Dat betekent dat onze bedrijfsstrategie volledig gericht kan zijn op wat ons bindt: voor klanten de beste oplossingen in ons vakgebied kunnen bieden. Nu, en ook op de langere termijn.

Directie

Het directieteam van de Goudappel Groep wordt gevormd door:
Jos van Kleef (1959, op foto rechts), sinds oktober 2011 algemeen directeur van de Goudappel Groep en tevens voorzitter van het directieteam van Goudappel Coffeng. Hij studeerde aan de Technische Universiteit Delft en werkte in diverse rollen bij kennisintensieve bedrijven op het gebied van waterbouw, waterbeheer, ruimte en mobiliteit.

Jaap Benschop (1955) volgde de opleiding Verkeerstechniek aan de HTS te Leeuwarden. Na zijn opleiding werkte hij van 1981 tot 1989 voor de Dienst Verkeerskunde van Rijkswaterstaat. In 1989 trad hij in dienst bij Goudappel Coffeng te Deventer, waar hij in 2001 lid werd van de directie. Sinds oktober 2011 vervult Jaap de rol van operationeel directeur. Tevens is hij bestuurder bij Mint NV (Mechelen, België) en bij MAPtm.

Raad van Commissarissen

Per ingang van 15 september 2014 bestaat onze Raad van Commissarissen uit de heer Pieter Hofstra en mevrouw Gerdy Harteveld.

Pieter Hofstra (1946) studeerde aan de TUD af in verkeerskunde en weg- en spoorwegbouwkunde. Hij werkte tussen 1970 en 1994 als raadgevend ingenieur, via 'Hofstra Verkeersadviseurs BV'. Hij was lid van de Tweede Kamer in de periode 1994 - 2006 en van de Eerste Kamer in de periode 2007 - 2011. Hij is actief op het terrein van mobiliteit, infrastructuur en milieu, met name in bestuurlijke, adviserende en toezichthoudende rollen. Daarnaast is hij onder meer voorzitter van de Vereniging Afvalbedrijven, Koninklijk Nederlands Vervoer en de Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen. Sinds maart 2011 is hij bij ons commissaris.

Gerdy Harteveld studeerde o.a. bedrijfskunde en heeft een lange loopbaan in de IT-sector. Zij was van 2007 tot 2012 onder meer Hoofdingenieur-Directeur Data & ICT en lid van het landelijk bestuur van Rijkswaterstaat. Ze kent ons werkterrein daarnaast van haar overige interim- en bestuursfuncties. Per 15 september 2014 is zij bij ons commissaris.