Online participatie blijkt succesformule in Breda

29 mei 2020

Veilig, robuust en duurzaam van A naar B. Met deze ambitie als doelstelling is de gemeente Breda aan de slag gegaan met het opstellen van een Mobiliteitsvisie voor Breda. Goudappel Coffeng heeft de gemeente ondersteund in het consulteren van inwoners en andere betrokkenen door het uitzetten van een enquête en het online inventariseren van knelpunten en eventuele oplossingen op een digitale kaart. Hierbij is gebruik gemaakt van de online kaartapplicatie Maptionnaire.

In een maand tijd is de enquête door ruim 1.000 respondenten ingevuld en zijn er zo’n 1.400 knelpunten en oplossingen opgehaald. De resultaten zijn vervolgens verwerkt in een sterk beeldende rapportage, waarbij er specifiek ingezoomd is op diverse aspecten als bereikbaarheid, verkeersveiligheid, parkeren en verkeersoverlast. Per aspect zijn via een heatmap de aandachtsgebieden in beeld gebracht en uitgelicht.

De rapportage en uitkomsten dienen als onderbouwing en bouwsteen voor de uitwerking van de Mobiliteitsvisie. Bovendien biedt het geheel aan resultaten de gemeente Breda een schat aan informatie en inzichten in de heersende verkeersproblematieken zoals deze door burgers ervaren worden, waar zij nog een geruime tijd mee aan de slag kunnen.

Meer informatie

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Jaar: 2020
Bekijk de resultaten uit Breda