In gesprek over werken bij Goudappel door de jaren heen

Sinds de oprichting van Goudappel in 1963 is het werk van onze adviseurs tamelijk veranderd. Technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben de afgelopen decennia gevraagd om een flexibele en innovatieve instelling zodat we onze opdrachtgevers goed en toekomstgericht kunnen blijven adviseren. Dat maakt het werk als adviseur bij Goudappel interessant en vraagt om een leergierige en onderzoekende houding. Wat je zoal meemaakt tijdens je loopbaan bij Goudappel is heel divers. Twee van onze collega’s: Gerard Bruil (teammanager Mobiliteit & Ruimte Internationaal/Contact & Support) en TjongCho Wang (consultant Data & IT) - die beiden al een tijdje meedraaien - praten hier graag over mee.

Gerard Bruil

Gerard Bruil nu

Gerard Bruil ging in 1993 bij Goudappel aan de slag met het maken van een verkeersmodel voor de regio Arnhem. 'Er waren toen zo’n 60 mensen in dienst. Dat is nu wel anders met 5 kantoren in het land,' vertelt Gerard. ‘Voor dat verkeersmodel moest ik 13 modellen van elke gemeente om Arnhem heen laten aansluiten op die van Arnhem zelf. Je werkte met een plotter, en elk kruispunt moest je daarmee digitaliseren. Dat was behoorlijk arbeidsintensief. Gelukkig doen we dit nu heel anders en werk je als basis met een digitaal wegenbestand.’ ‘Het pakket waar we toen mee werkten om verkeersmodellen te maken heette Tranplan. In 1998 besloten we om deze software zelf te gaan ontwikkelen. Hieruit is onze eigen modelleringssoftware OmniTRANS voortgekomen en daar werken we nu nog mee’.

In 2004 werd Gerard plaatsvervangend hoofd van het Team Modeltoepassingen van de divisie Beleidsinstrumenten, tegenwoordig Verkeersmanagement & Prognoses genoemd. Ook daar heeft hij veel voor de gemeente Arnhem gedaan, zoals het maken van milieukaarten. ‘Daarmee kon een gemeente de milieubelasting, waaronder geluid en emissie, in kaart brengen. Toen al’, voegt Gerard eraan toe. ‘Goudappel groeide in die jaren lekker door. Dat kwam o.a doordat veel gemeenten belangstelling hadden voor die milieukaarten. Die kaarten waren de eerste stap naar het onderbouwen van verkeersadviezen met verkeersmodellen.’

'Het onderbouwen van verkeersadviezen met modellen was en is nog steeds de kracht van Goudappel.'

Gerard Bruil

Gerard vroeger

Gerard in 1999

Nu is Gerard manager van het kernteam Internationaal en leidt hij daarnaast sinds 2020 het team Support en Contact. De afgelopen 15 jaar heeft Gerard met een onderzoekende blik naar de landen om ons heen gekeken om te bepalen of Goudappel daar diensten kon aanbieden. Wat heeft hij daarvan geleerd? ‘Je bent geneigd je te concentreren op landen die op Nederland lijken en waarvan je denkt dat je daar makkelijk je kennis en adviezen kunt ‘kopiëren’. Dat blijkt niet altijd zo te zijn. Tegelijkertijd kun je zo kansen missen in landen die niet op ons lijken. Internationaal focussen is dus niet altijd goed. Kansen zien, waar dan ook, en die pakken. Dat werkt beter’.

Het openstaan voor kansen geeft hij ook als tip mee aan de jongere generatie bij Goudappel. ‘Wees nieuwsgierig en stel je open voor kansen binnen het bedrijf. Want die zijn er om je sterke kanten te kunnen ontplooien. En wees je bewust dat wat je geleerd hebt tijdens je opleiding een start is.’

'Zodra je aan meerdere projecten hebt gewerkt bij Goudappel, ontdek je pas echt waar je goed in bent en kun je jezelf daarin verder ontwikkelen.'

Gerard Bruil

TjongCho Wang

TjongCho nu

TjongCho Wang is eind 1984 als stagiair begonnen bij Goudappel. Hij studeerde aan de HTS autotechniek en werd gevraagd een rijcurve-simulatieprogramma te ontwikkelen voor Goudappel. Dit programma kreeg de naam CurSim, en die naam draagt het nog steeds. Daar is hij trots op. Na zijn stageperiode bleef Tjongcho als vakantiekracht werken en in 1986 kwam hij als analist programmeur/systeembeheerder in dienst.

‘Toen werd ook de eerste pc door Goudappel aangeschaft’ voegt TjongCho toe. ‘En drie jaar later werd ik hoofd van de computerafdeling. Een mooie tijd. Maar in 1994 besloot ik toch weer als analist programmeur te gaan werken, met advisering over verkeers- en straatverlichting en het ontwerpen van kruispunten.’ Enkele jaren later ontwikkelden zijn werkzaamheden zich in het controleren van verkeerstechnische ontwerpen van o.a. rotondes en kruispunten. ‘Dat controleren doe ik nog steeds met het programma CurSim.’

'Ik heb veel ontwikkelingen gezien binnen Goudappel en binnen de mobiliteit. Daardoor blijft mijn werk enorm interessant.'

TjongCho Wang

TjongCho vroeger

TjongCho in 1999

‘Toen ik begon met werken deed je als het ware alles zelf met de klant. Nu zijn er meer specialisaties en is er focus op onderdelen. Door die deelspecialismen kan er sneller gewerkt worden. Dat moet ook wel gezien de ontwikkelingen die we meemaken en de kwaliteit die we willen leveren. Innovatie stond al hoog in het vaandel bij Goudappel in de jaren '80. De eerste pc die we toen aanschaften was heel duur en leverde bovengemiddelde prestaties voor die tijd. Dat bovengemiddelde zag je ook terug in de oplossingen die we aandroegen. We waren onze tijd soms zelfs te ver vooruit. We hebben ooit het systeem Gevis gemaakt waarmee we op kaartjes informatie lieten zien. Dat sloeg bij de introductie niet echt aan. Dat kwam pas tien jaar later, toen GIS populair begon te worden.’

Tjongcho voelt zich nog steeds thuis bij Goudappel en sluit ons gesprek af met een ferme ‘Wie aan Goudappel komt, komt aan mij.’

'Ik zou nergens anders willen werken.'

TjongCho Wang

Ook zoveel ervaring opdoen?

Kom werken bij Goudappel en kies je eigen pad.

Ontdek de mogelijkheden