Complexe mobiliteitsvraagstukken gezocht: samen op te lossen met systeemdenken?

Heeft u een mobiliteitsvraagstuk waarvoor de besluitvorming complex is? Wilt u samen met ons onderzoeken hoe grip te krijgen op de onzekerheid die dat met zich mee brengt? Ga de uitdaging dan aan en test samen met ons onze aanpak voor systeemdenken.

Wat verstaan we onder een complex vraagstuk?

Bij complexe mobiliteitsvraagstukken zijn vaak meerdere stakeholders met verschillende belangen betrokken. Soms ligt er wel een toekomstvisie, maar wordt de weg ernaartoe door zoveel verschillende factoren beïnvloed, dat het heel lastig is om goed beleid te ontwikkelen en de juiste beslissingen te nemen om die stip op de horizon te bereiken. Hierdoor lijken er geen voor de hand liggende oplossingen beschikbaar te zijn, wat het vraagstuk complex maakt. Kortom: veel onzekerheid waar lastig grip op te krijgen is.

Wat is systeemdenken?

Met systeemdenken creëren we inzicht in de impact van beslissingen op een bepaalde uitkomst. Systeemdenken draait om het besef dat alles op een bepaalde manier met elkaar samenhangt. De samenhang tussen input, aannames, oorzaken en gevolg, en hoe deze tot verschillende scenario’s leiden, is met systeemdenken over de tijd te herleiden. Deze methodiek om te komen tot het beste beslisscenario is daardoor geen ‘black box’, maar zeer transparant. Het is direct zichtbaar welke data, kennis en intelligentie is toegevoegd om tot het gemeten effect te komen. Door op deze manier te werken aan mobiliteitsvraagstukken, verkleinen we onzekerheid met betrekking tot besluitvorming om zo te komen tot het beste oplossingsscenario.

Test samen met ons onze aanpak voor systeemdenken

We zijn op zoek naar partijen die samen met ons willen onderzoeken hoe we met de inzet van systeemdenken zicht krijgen op verschillende oplossingsscenario’s.

Welke casussen komen in aanmerking?

 Denk aan vraagstukken als:

  • Hoe zorg ik ervoor dat in 2030 de helft van de autobezitters in onze gemeente elektrisch rijdt?
  • Hoe zorg ik ervoor dat ov-reizigers sneller terugkeren in het openbaar vervoer?
  • Welke marktcondities maken Mobility-as-a-Service succesvol?

Het proces dat we gezamenlijk doorlopen

Wanneer we samen besluiten dat uw vraagstuk geschikt is om aan te pakken met systeemdenken, doorlopen we gezamenlijk de volgende stappen:

  1. We bespreken onze aanpak voor systeemdenken, die bestaat uit een macromodel van het mobiliteitssysteem, en de mogelijkheid om WLO-scenario’s na te spelen en aan te passen.
  2. Ons bestaande macromodel passen we samen met u aan, rekening houdend met uw specifieke vraagstuk. Hiervoor doorlopen we de volgende stappen:
  • De verschillende stakeholders bepalen bij de start gezamenlijk welke elementen een rol spelen bij het vraagstuk.
  • We voegen aanvullende data toe voor de gekozen elementen om oorzaak-gevolg-relaties te kwantificeren.
  • We onderzoeken verschillende aannames. Hiermee verkennen we welke factoren van invloed zijn op uw toekomstvisie en wat de randvoorwaarden zijn.
  • Van alle uitkomsten die we genereren, kiezen we het meest wenselijke toekomstige scenario. We herleiden welke invoer is gebruikt en wat er gedurende de tijd is gebeurd om tot dit scenario te komen. Dit biedt u waardevolle informatie en de nodige houvast om beleid te ontwikkelen waarmee de gewenste toekomstvisie behaald kan worden.  

Graag starten wij onze samenwerking vanaf het tweede kwartaal van 2023. Vanzelfsprekend delen wij in de kosten van dit samenwerkingsverband.

Wilt u meer lezen over systeemdenken? Bekijk hier het CVS-paper van onze adviseurs over dit onderwerp.

Meer weten?

Benieuwd of uw vraagstuk in aanmerking komt? Meer weten over het proces of over onze aanpak voor systeemdenken? Neem vrijblijvend contact op met Hannah van Amelsfort of Martijn Legêne.

Neem contact op