Goudappel verbreedt onderzoekstak met belang in specialist belevingsonderzoek

17 september 2019

Goudappel heeft overeenstemming bereikt over een minderheidsdeelname (49%) in Meet4Research: een marktonderzoekbureau, gespecialiseerd in belevingsonderzoek in het openbaar vervoer en openbare ruimtes. Directeur Wim Korver: “Deze deelname past uitstekend in ons portfolio en verstevigt onze positie als experts in mobiliteit.”

Meet4Research meet de beleving in openbare ruimtes. Dit onderzoek biedt handvatten om te komen tot beleidsadviezen die de leefomgeving verbeteren. Wim Korver: “Dit sluit prima aan op onze visie: Wij verbeteren de leefomgeving met onze mobiliteitskennis. Hierdoor dragen wij aantoonbaar bij aan een duurzame, vitale en aantrekkelijke samenleving.”

Intensieve samenwerking
Meet4Research is vooral gespecialiseerd in face to face kwantitatief onderzoek – waarbij de meting plaatsvindt op het moment van beleving. Deze kennis is opgebouwd vanuit de samenwerking tussen de Universiteit Twente, de NS en Meet4Research.
Directeur Mel Heiligers van Meet4Research: “Beleving en gedrag worden in de praktijk vaak op één hoop gegooid. Toch gaat het hier om twee verschillende aspecten die in elkaars verlengde liggen. Menselijk gedrag wordt beïnvloed door prikkels uit de omgeving, vaak zonder dat wij ons hiervan bewust zijn. Ruim 95% van de omgevingsprikkels (geluid, temperatuur, kleur en geur) nemen we onbewust waar maar deze beïnvloeden wel onze gevoelens en daarmee ons gedrag. Beleving is een ‘zacht’ begrip dat ‘hard’ meetbaar is. Meet4Research doet hier voor uiteenlopende opdrachtgevers onderzoek naar: in het openbaar vervoer (reis- en stationsbeleving), onder fietsers (stedelijk en buitenstedelijk) en voetgangers, ten behoeve van hinderbeleving (wegonderhoud) en we meten de beleving in stadscentra en in specifieke openbare ruimtes.” De intensieve samenwerking met Goudappel Coffeng biedt louter voordelen, volgens Heiligers. “Op deze manier kunnen we samen onze kennis verbreden en nieuwe inzichten ontwikkelen. Met het belang van Goudappel Coffeng wordt voorts ook onze kennis beter geborgd.” 

Groeiende behoefte
Martijn Ebben, teammanager Onderzoek & Gedrag van Goudappel Coffeng, verheugt zich ook op de samenwerking: “Wij merken dat er een groeiende behoefte is aan kennis en inzicht op het gebied van beleving. Het concept van Meet4Research heeft een aanzienlijke groeipotentie. Deze specifieke expertise past uitstekend binnen het werk dat ons team Onderzoek & Gedrag op het gebied van mobiliteit, infrastructuur en openbare ruimte al voor diverse opdrachtgevers verricht. Het sluit bovendien zeer goed aan op het werk van onze andere adviesteams: verkeersveiligheid, ruimtelijke economie, inrichting openbare ruimte, openbaar vervoer, etc. Op deze wijze kunnen wij onze klanten nog meer expertise bieden.”

Wim Korver (links) en Mel Heiligers bij het ondertekenen van de overeenkomst.