Maastricht Bereikbaar met multimodale reisinformatie

4 januari 2014

De bereikbaarheid van steden staat onder druk en zal door de urbanisatie naar verwachting alleen maar verder toenemen. Goede multimodale reisinformatie is zeer waardevol voor het zo goed mogelijk ondersteunen van reizigers in het kiezen van die keten van vervoerswijzen die hem of haar op de gewenste manier op de plaats van bestemming brengen. Binnen het programma Maastricht Bereikbaar, onderdeel van het programma Beter Benutten, is onze Multi-modale reisinformatie oplossing (MMRI) gebruikt voor de reisplanning. De reisplanner van Maastricht Bereikbaar laat zien hoe meerdere databronnen over fiets, auto en openbaar vervoer worden gecombineerd tot multimodale reisinformatie. Naast de reguliere alternatieven worden er ketenritten via het P&R of stations aangeboden. Ook worden verstoringen en geplande werkzaamheden opgenomen in de planner en alternatieven daaromheen gepland en kan een gepersonaliseerd advies worden gegenereerd.

Onze back-end MMRI oplossing is door DAT.Mobility ontwikkeld, operationeel voor heel Nederland, en kan via een API worden ontsloten op iedere website of Smart Phone applicatie en is door het kunnen tonen en combineren van alternatieve vervoerwijzen een belangrijke stap richting Mobility as a Service (MaaS).