Afscheidsinterview Jos van Kleef: "Het zijn de mensen die Goudappel maken"

Interview

Jos van Kleef

Afzwaaiend directeur Jos van Kleef is ruim twaalf jaar algemeen directeur van adviesbureau Goudappel geweest. “Onze oprichter, Henk Goudappel, had een grote passie voor mobiliteit.” Van Kleef verhaalt over mobiliteit, stabiliteit, de traditionele rol van marktleider en de unieke constructie van Goudappel, waar het bedrijf in handen is van de werknemers. En vooral over intrinsieke drive en motivatie.

“Ik werd in 2011 gevraagd als interim ter ondersteuning in de vestiging Amsterdam”, vertelt Van Kleef. “Die was toen net geopend, op een prachtige locatie met uitzicht over het IJ. Ik ondersteunde er het management. Toevallig ontstond in die periode ook de functie voor algemeen directeur van Goudappel. Het is een eer die functie sinds 2011 te hebben mogen vervullen bij een ontzettend mooi bedrijf.”

Drie periodes

Van Kleef deelt zijn periode bij Goudappel in drie periodes in. “We zijn een typisch laatcyclisch bedrijf. Zo voelden wij de gevolgen van de crisis in 2008 pas echt in 2011. Toen liep de omzet echt terug. Dat was een heftige periode, met een omzetverlies van 20 procent en een personeelsreductie van 25 procent. Er volgden drie ontslagrondes en dat was voor niemand prettig. We slonken van 240 fte naar 190 fte.”

De periode erna, van 2014 tot 2018, omschrijft hij als ‘de stabiele periode’. “We waren toen – en nog steeds – een financieel gezond bedrijf met goede resultaten. Het was een periode zonder gedoe. Rust in de tent, dus.” Daarna, sinds 2018, volgt toch weer een periode van groei. “We hebben als bedrijf nadrukkelijk geen groeistrategie, wij zijn niet gericht op ongeremd groeien. Maar we groeiden desondanks 40 procent in omzet en 30 procent in personeel; naar 280 medewerkers die nu samen 240 fte invullen.”

Intrinsieke motivatie

Dat Goudappel geen groeistrategie heeft, wil niet zeggen dat het aan ambitie ontbreekt. “Als bedrijf wil je wel meegroeien met de markt, zeker als (vanouds) marktleider op het gebied van verkeer en mobiliteit. Onze omvang is nu mooi in balans, we hoeven niet per se groter. Maar als de markt groeit, groeien wij ook.”

Het zijn de mensen die Goudappel maken, zegt Van Kleef. Ook letterlijk, want Goudappel is in handen van de werknemers, doordat ze allen aandeelhouder zijn via gecertificeerde aandelen (cva’s). Deze cva’s zijn ondergebracht in STAK, de Stichting Administratie Kantoor Goudappel. Het bestuur van deze stichting wordt gevormd door een onafhankelijke voorzitter en vier gekozen medewerkers/aandeelhouders. “Deze constructie past bij Goudappel en de medewerkers. Een typische Goudappelaar is intrinsiek gemotiveerd om te werken aan een betere wereld, vanuit zijn of haar passie voor mobiliteit. Misschien is dat ook een zelfversterkend effect, want dat trekt elkaar aan. Die motivatie stelt ons in staat om te groeien.”

"Een typische Goudappelaar is intrinsiek gemotiveerd om te werken aan een betere wereld"

Werkveld

“Ik ben best optimistisch over ons werkveld”, vervolgt Van Kleef. “We zouden best meer mensen kunnen inzetten, want er is meer hoogwaardige kennis nodig om de mobiliteits- en energietransitie door te zetten. Dat biedt ook mooie kansen om verder te innoveren.” En innoveren is Van Kleef op het lijf geschreven. Zo had hij al zonnepanelen voordat dat populair werd en heeft nu een thuisbatterij. “Vooral om te zien hoe dat werkt.”

Onderscheidende bijdrage

Goudappel wil vanuit de eigen expertise een onderscheidende bijdrage aan de maatschappij leveren. “Dat doen we vanuit hoogwaardige kennis, kwantitatief ondersteund door data en verkeersmodellen. Daarnaast zitten we in acht deelnemingen, drie in Nederland en een aantal in het buitenland: België al langer, sinds een jaar of zes in Zweden, en nu ook in Duitsland, Italië en Amerika. Daar doen we veel kennis op. Ik geloof niet dat je marktleider kunt zijn als je werk bij de grens ophoudt. In Zweden en Amerika leren we bijvoorbeeld veel over e-mobility en over drones voor logistieke toepassingen. Dat zijn ontwikkelingen die we daar zien opkomen en zich dan een weg banen richting Nederland.”

Kurk

Van Kleef noemt twee projecten waar hij trots op is. “Van oudsher doen we natuurlijk veel voor gemeenten, dat is de kurk waar het bedrijf op drijft. Dat zijn veel kleine projecten, maar ook een stabiele basis. Toch wil je ook wel voor grotere partijen werken. Een daarvan is Schiphol. We zijn al jaren de vaste adviseur mobiliteit voor Schiphol. Dan gaat het niet alleen over de landside maar ook over de airside. We werken hier tegelijkertijd aan duurzaamheidsaspecten, waaronder door onze betrokkenheid bij de MIRT-verkenning waarbij Schiphol Plaza wordt uitgebreid en een nieuw busstation, allemaal gericht om groei van het openbaar vervoer te stimuleren.”

Ook deelname van Goudappel in het Dutch Metropolitan Innovations-ecosysteem, DMI, komt ter sprake. Naast een investering door het Nationaal Groeifonds draagt Goudappel in dit systeem bij aan mobiliteitsvernieuwing, slimme, duurzame verstedelijking, nieuwe data en het verbinden van alles. Goede deelmobiliteit staat of valt met goede data. Wij zijn met Dat.mobility al in 2014 begonnen met het aanleggen van deze basis.”

Innovaties

Goudappel zit dus niet stil. Een innovatie die ook zeker niet onbelicht kan blijven is het Nederlands Verplaatsingspanel (NVP). “We kunnen hieruit trends in mobiliteitsgedrag naar voren halen én visualiseren. Niet dat het daar om draait, maar een van onze medewerkers haalde daarmee bijvoorbeeld de opening van het acht uur journaal in de coronaperiode.” “Ook innovatief zijn de korte-termijnverkeersvoorspellingen, die we nu doen voor de stad Groningen. We voorspellen daarmee tien tot vijftien minuten vooruit, en kunnen daar de verkeersmanagementsystemen op aanpassen. Het is heel mooi om te zien, hoe we zo verschuiven van langetermijnprognoses naar korte-termijnmodellen.”

Niet stilzitten

Van Kleef gelooft niet in stilzitten, ook niet tijdens zijn pensioen. “Mijn streven is om drie dagen per week nog wat ‘klussen’ te doen.” En tijd besteden aan zijn grote passie: Boschlogie. “Dat is een echte studie naar de cultuurhistorie van ’s Hertogenbosch’, vertelt hij. “Erg leuk om te doen. En zo ontdekte ik nóg een overeenkomst met Henk Goudappel. Behalve onze passie voor mobiliteit, komen we beiden uit ‘s-Hertogenbosch.”

Onze nieuwe directieleden beter leren kennen?

Robert Glebbeek (algemeen directeur) en Luc Wismans (directeur technologie & innovatie) stellen zich voor.

Lees het interview