Nationaal voetgangerscongres: 'de gelukkige voetganger'

29 mei 2018

Tijdens het Nationaal Voetgangerscongres, op 25 september dit jaar in Amsterdam, staat het thema 'De Gelukkige Voetganger' centraal. Onze adviseur Christiaan Kwantes weet daar alles van. Samen met collega Ilse Galama zal hij tijdens het voetgangerscongres een presentatie verzorgen over de Merwede Kanaalzone

Vooruitlopend op het congres werkte hij mee aan een korte video die de organisatie van het congres heeft gemaakt. "Het is van belang dat ons mobiliteitssysteem ook bijdraagt aan de gezondheid van mensen," zegt Christiaan daar onder meer in. 

Goudappel Coffeng is partner van het Nationaal Voetgangerscongres.