Sociaal vervoer Amsterdam nader bekeken

19 juni 2020

Jaarlijks maken ongeveer 1,1 miljoen mensen gebruik van het sociaal vervoer. De verwachting is dat het sociaal vervoer de komende jaren fors in omvang toeneemt.  

Amsterdam verwacht dat de druk op het sociaal vervoer de komende jaren zal toenemen als gevolg de toenemende vergrijzing en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen. Om hierop te anticiperen wil Amsterdam gaan werken aan een beleidsvisie. Goudappel heeft hiervoor in opdracht van de gemeente Amsterdam het landschap in Nederland (en daarbuiten) verkend van het Sociaal Vervoer. Deze verkenning wordt gebruikt als basis voor de besluitvorming.

In de verkenning is weergegeven hoe op stedelijk en regionaal niveau wordt omgegaan met organisatievormen; contracten met doelgroepenvervoerders; integratie openbaar vervoer – sociaal vervoer; bundelen van ritten; innovatie; indiceringen; limieten voor reizigers ten aanzien van te reizen ritten en tariefstelling.
Goudappel Coffeng heeft, naast de grote steden, ook een aantal innoverende regio’s in Nederland (deels virtueel) bezocht. Verder heeft er een interview plaatsgevonden met het GNMI en zijn er via  deskresearch interessante buitenlandse ontwikkelingen in beeld gebracht.

De verkenning sluit af met een aantal frustraties waar steden/regio’s tegen aanlopen vergezeld van  hartenkreten voor de gemeente Amsterdam.

Voor informatie over het rapport kan met André Oldenburger contact worden opgenomen.