Stadsregie Haaglanden: verkeersmodel Stadsregie

2 juli 2018

Werkzaamheden op of aan de weg kunnen in de stad grote invloed hebben op de bereikbaarheid. Het is dan ook van groot belang om deze goed te plannen en onderling af te stemmen, rekening houdend met de verwachte impact op de bereikbaarheid. Melvin is een wegwerkmeldingensysteem dat vooral is bedoeld om afstemming tussen wegbeheerders mogelijk te maken en elkaar te informeren over de voorgenomen werkzaamheden en omleidingsroutes. Hierdoor kunnen eventuele conflicten vroegtijdig worden gesignaleerd en afstemming worden gerealiseerd. Daarnaast vormt dit een databron voor service providers, zodat deze hiermee rekening kunnen houden in hun adviezen. Bij Verkeersmodel Stadsregie gaan we een stap verder en wordt ook de impact op de bereikbaarheid bepaald afhankelijk van de planning van de werkzaamheden in de tijd. Hierdoor wordt het mogelijk om conflicten tussen eventuele ogenschijnlijk losstaande activiteiten te signaleren, en het inplannen van de werkzaamheden over het jaar te optimaliseren vanuit het oogpunt van bereikbaarheid.

Het verkeersmodel Stadsregie heeft meerdere doelen. Het eerste doel is het standaard inzichtelijk maken van de verkeersstromen in Den Haag over het jaar. Het model kent dus een diversiteit aan verschillende type dagen afhankelijk van bijvoorbeeld weekdag en seizoen. Het dieperliggende doel is het berekenen van de effecten van niet-reguliere situaties. In de planner kunnen de werkzaamheden per dag ingepland worden, waarbij er gecontroleerd wordt of geen van de ‘spelregels’ van het Haagse verkeerssysteem wordt gebroken. Per wegwerkzaamheid wordt de locatie opgenomen, samen met de periode en eventueel de dagdelen waarop de wegwerkzaamheden invloed hebben op het verkeer. Na het instellen van de werkzaamheden worden op de achtergrond de verkeersberekeningen uitgevoerd en worden de Key Performance Indicators (bijvoorbeeld, totale reistijd of maximale vertraging) weergegeven. Via een gebruiksvriendelijke interface kunnen werkzaamheden worden verschoven en de KPI’s opnieuw bepaald worden. Hierdoor wordt het mogelijk om een optimale planning van werkzaamheden vast te stellen. Goudappel Coffeng en DAT hebben de applicatie en onderliggende model gezamenlijk ontwikkeld. De applicatie is ook inzetbaar voor uw gebied.