Tastbare beleidsinformatie via OmniTRANS next

14 februari 2019

In 2012 hebben de regio’s en de provincie Brabant samen besloten de BBMA (BrabantBrede ModelAanpak) op te zetten. Op basis hiervan zijn in 2014/2015 regionale verkeersmodellen opgeleverd. BBMA2018 behelst de actualisatie van de BBMA naar versie 2018 inclusief een groot aantal inhoudelijke en procesmatige verbeteringen. Deze actualisatie is medio 2016 begonnen en de afronding is in 2019 gepland.

Tijdens een bijeenkomst deze week van het kernteam BBMA (bestaand uit deskundigen van de provincie, Rijkswaterstaat, de counterexpertise en de vertegenwoordigers van de regio's) zijn de resultaten van de definitieve huidige situatie en de concept prognoses hebben beoordeeld op hun plausibiliteit. Dat beoordelen werd gedaan tijdens een door Goudappel Coffeng georganiseerde workshop.

In deze workshop keek een adviseur van Goudappel Coffeng per regio samen met de vertegenwoordigers van de betreffende regio (met behulp van een tablet en OmniTRANS next) naar de concept prognoseresultaten en deze beoordeeld op plausibiliteit. Projectmanager Rogier Koopal (Goudappel Coffeng) is enthousiast over het verloop van de workshop. “Het was goed om te zien hoe makkelijk iedereen in deze vier groepen aan de slag ging op de tablets met OmniTRANS next (zie foto’s). De eenvoud komt goed tot uitdrukking in de praktijk, ondanks de complexiteit van de informatie. Die is nu zeer toegankelijk dankzij OmniTRANS next. Het was ook grappig om te zien hoe makkelijk iedereen dat – bijna letterlijk – oppakte. De ‘look and feel’ valt overduidelijk in de smaak. Iedereen vond het supermakkelijk, we hebben heel weinig uitleg hoeven geven. Het delen van de informatie met elkaar en het vormen van een gezamenlijk oordeel is hiermee opeens heel erg tastbaar geworden."  

'Gebruiksvriendelijk en met een goede look and feel'.

Op basis van deze beoordelingen is het kernteam tot de conclusie gekomen dat de concept prognoseresultaten plausibel zijn en dat de concept prognoseresultaten ook met alle stakeholders worden gedeeld via het online platform OmniTRANS next. Vanaf 19 februari tot en met vrijdag 1 maart kunnen alle 62 gemeenten en overige stakeholders OmniTRANS next op waarde schatten en worden de resultaten verder door het kernteam meegenomen in hun afwegingen. Wordt vervolgd.