Training voor de Ontwerper van de Toekomst

31 mei 2018

We werken samen aan de leefbare, aantrekkelijke en bereikbare stad van morgen. Maar welke vaardigheden vraagt dit eigenlijk van onze ontwerpers? En zijn de gewenste vaardigheden van vandaag ook wel dezelfde als die van morgen? Om de kennis van ontwerpers, en die van de gemeente Rotterdam, te vergroten, te verbreden en hen klaar te maken voor de toekomst, hebben we de training ‘De Ontwerper van de Toekomst’ ontwikkeld..

Deze training bestond uit een viertal dagen en vond plaats bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
De training kende de volgende opbouw:

Dag 1 Theorie en praktijk
Hoe maken we onze steden en dorpen leefbaar, aantrekkelijk, groen en gezond? Marco Aarsen (landschapsarchitect) nam de deelnemers mee in theorie- en praktijkvoorbeelden. Rico Andriesse (verkeerskundig adviseur en fietsexpert) nam de deelnemers mee in de wereld en richtlijnen van verkeersontwerp. Vervolgens gingen de deelnemers samen aan de slag met de methodiek Functional Ambiance om The World of Flows en The World of Places met elkaar te verbinden. Onderwerp was de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. De methodiek is ingezet om deze te waarderen en de gewenste ambitie uit te spreken. De winnaar van dit onderdeel, Ronald Woudstra van de gemeente Rotterdam, ging uiteindelijk met de Functional Ambiance Award 2018 naar huis.

Ronald Woudstra ontving uit handen van Marco Aarsen de Functional Ambiance Award

Dag 2 Beeldend Denken
Hoe gebruiken we beelden in ons denken, handelen en onze communicatie naar anderen? Gastdocent Eric Santifort legde op een wervende manier uit wat hier de toegevoegde waarde van is, zowel met theorie- als met praktijkvoorbeelden.

Dag 3 Schetsen en Verbeelden
De dag begon met een korte introductie over digitaal verbeelden (Marco Aarsen). Voor welk doel en welke doelgroep gebruik je welk type beelden en welke software heb je daarvoor nodig? De rest van de dag stond in het teken van handmatig schetsen (Germaine Sanders, externe docent), een aspect dat steeds minder wordt toegepast, maar van essentieel belang blijft voor een goede en brede ontwerper.

Dag 4 Idee Ontwikkeling
Deze dag had als onderwerp Creatief Denken (gastdocent Gilbert Kin). Welke brainstormtechnieken zijn er? En kan een andere vraagstelling leiden tot andere, wellicht slimmere antwoorden en ideeën? Op een enthousiaste wijze, en aan de hand van diverse casussen, werd de groep geleerd op creatieve wijze ‘anders’ te leren denken en kijken en zo meer ‘out of the box’ te komen.

Kortom: genoeg bagage voor de ontwerper van de toekomst. Eigenlijk is de ontwerper van de toekomst een Infratect: een ontwerper met zowel ruimtelijke als verkeerskundige expertise. Alleen zo komen we tot integraal en goed ontworpen steden en dorpen.

De training ‘De Ontwerper van de Toekomst 2018’ is opgesteld in nauwe samenwerking met en voor de gemeente Rotterdam. Bent u met uw gemeente in 2019 aan de beurt om uw ontwerpers deze stap te laten maken?