Verkeersmodel-ondersteuning gemeente ’s-Hertogenbosch: behalve uitbreiding infra ook inbreiding en verluwing 

17 juli 2019

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft in 2017 de Actualisatie Koersnota vastgesteld. Doel hierbij is om niet alleen de bereikbaarheid te verbeteren maar ook de leefbaarheid en duurzaamheid te verbeteren. De komende jaren wordt de Koersnota verder uitgewerkt in concrete projecten.

Behalve uitbreiding van de infrastructuur zal ook herontwikkeling, inbreiding en verluwing van infrastructuur aan de orde komen. Voor een groot deel van deze projecten wordt voor de onderbouwing van verkeer en milieu gebruik gemaakt van het verkeersmodel. 

Goudappel Coffeng heeft voor de periode 2019-2020 opdracht gekregen van de gemeente ’s-Hertogenbosch om de gemeente te ondersteunen bij de verkeersmodel gerelateerde werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd.