Webtool geeft gemeenten stuur in handen om CO2-uitstoot van mobiliteit te beperken

1 april 2019

Verkeer is een belangrijke veroorzaker van de CO2-uitstoot. De combinatie mobiliteit en CO2 levert bij gemeentelijke beleidsmakers nog wel eens hoofdbrekens op. Het is vaak complex om zicht te krijgen op de wijze waarop CO2-uitstoot kan worden verminderd. Daarom heeft Goudappel Coffeng de handige webtool ‘Zicht-op-CO2https://goudappelzichtopco2.nl/ ontwikkeld die op vrijdag 22 maart in Deventer voor het eerst is gepresenteerd.

De provincie Overijssel beschikt als eerste over deze tool, waarop de mogelijkheden voor alle gemeenten in Overijssel zijn samengebracht. “CO2-reductie is met het op handen zijnde Klimaatakkoord voor gemeenten en regio’s de komende jaren een belangrijke uitdaging,” weet Vincent Wever, adviseur duurzame mobiliteit bij Goudappel Coffeng.

“Aan welke knoppen kan en moet je draaien als gemeente? En hoe bepaal je eigenlijk hoeveel CO2-uitstoot er is? Op deze vragen geeft onze tool een duidelijk antwoord.”

Dashboard en feiten
Op een dashboard ziet elke beleidsmaker direct wat de mogelijkheden zijn om de gevoeligheden van een aantal bekende oplossingsrichtingen te beoordelen. Wat gebeurt er als we meer mensen op de fiets weten te krijgen? Wat als alle auto’s schoon worden? Is meer ov de oplossing? Kortom: aan welke knoppen kunnen we dan het beste draaien?

De website biedt de bezoeker behalve het dashboard ook een factsheet aan waar de feitelijke informatie (waaronder de huidige CO2-uitstoot van personenmobiliteit, de vervoerswijzen en afstandcategorieën) wordt samengevat. Met het dashboard kan de gevoeligheid voor het type verschuivingen in de modal split (de verdeling van vervoerswijzen) worden beoordeeld.

Vincent Wever: “Wij hebben twee methoden gebruikt om inzicht te geven in de CO2- uitstoot: de door het Rijk gehanteerde Emissieregistratie en de door ons gehanteerde Modal Split Methode op basis van data van Onderzoek Verkeer in Nederland (OViN). Wij zijn ervan overtuigd dat veel gemeenten via deze tool en met ondersteuning de CO2-uitstoot in hun gemeente op termijn kunnen reduceren.”

In de toekomst, zo is de bedoeling, moeten ook meer gemeenten aangesloten kunnen worden. Bovendien kan de tool ook aangepast worden om inzicht te geven in andere schadelijke stoffen, zoals NOx en fijnstof.