Welkom in Wolvega

13 oktober 2019

Wolvega kent een markant en historisch stationsgebouw. De bewoners zijn hier trots op. In de oude situatie kwam dit karakteristieke stationsgebouw helaas niet goed tot zijn recht. Het werd matig gepresenteerd, mede door het doorgaande karakter van de Stationsweg. Een ander aandachtspunt was de positie van de fiets en voetganger. De omgeving werd gedomineerd door de auto.

Om het station sterker te positioneren en meer onderdeel te laten vormen van het stedelijke weefsel, is Goudappel Coffeng op zoek gegaan naar verbinding. Het station en het nieuwe voorplein vormen de verbinding tussen trein en dorp, tussen autoparkeren, fietsparkeren en bushaltes en tussen het stationsgebouw en het water. Het nieuwe voorplein wordt als shared space omgeving ingericht, zodat de doorgaande automobilist hier even te gast is. Het plein en de loper naar de ‘Kei van Wolvega’ zorgen voor een verbinding tussen station en de trappartij aan het water bij de fontein. Het gebied wordt zo een aantrekkelijke verblijfsomgeving, waar het aangenaam is om over te stappen of om te wachten tot je wordt opgehaald.

De stationsomgeving is op feestelijke wijze geopend in de zomer van 2019. Het ontwerp is samen met belanghebbenden tot stand gekomen. Door dit gezamenlijke proces zijn we gekomen tot een gedragen en passend ontwerp voor deze plek. We maakten van deze stationsomgeving een waardige dorpsentree: Welkom in Wolvega!