Winkelstraten kunnen na coronacrisis 15% tot 20% van oorspronkelijke capaciteit benutten

20 april 2020

Winkelstraten in Nederland kunnen na het geleidelijk opheffen van de lockdownmaatregelen door de overheid slechts 15% tot 20% van hun oorspronkelijke aantal bezoekers kwijt. Dat blijkt uit een loopstromenonderzoek van de mobiliteitsexperts van Goudappel Coffeng.

Goudappel Coffeng constateerde in een voetgangerssimulatiemodel dat de capaciteit daalt met 80-85% tot ongeveer 500-550 voetgangers per uur per meter breedte. “Daarbij gaan we ervan uit dat mensen zich in twee richtingen verplaatsen en zich netjes aan de voorgeschreven afstand van anderhalve meter houden,” zegt expert Lieuwe Krol. “Natuurlijk moet je ook nog rekening houden met het bewegen in meerdere richtingen, mensen die stilstaan of winkels in- of uitgaan en dan zul je zien dat de beschikbare capaciteit nog verder daalt,” aldus Krol. 

Tijdens de rustige periodes en in de ruimere opgezette winkelcentra hoeft dit niet tot problemen te leiden, maar op zaterdagmiddag kan dat wel tot een knelpunt leiden, zeker in drukke winkelstraten zoals de Kalverstraat in Amsterdam. Krol: “De Kalverstraat is ongeveer 8 meter breed, waardoor er maximaal 4.400 voetgangers per uur kunnen passeren, maar in werkelijkheid zal dit aantal dus nog veel lager liggen. Op een zaterdag passeerden, voor de Coronacrisis, ongeveer 40.000 mensen. Dat betekent dat je in de drukste uren bezoekers moet gaan tegenhouden of omleiden. Dan moet je dus van tevoren een goed plan maken met concrete maatregelen en de handhaving daarvan.” 

Het is dus van belang dat we als samenleving nadenken hoe we de capaciteit zo hoog mogelijk houden om te kunnen voldoen aan de benodigde 1,5 meter afstand enerzijds en het langzaam op gang brengen van onze normale manier van leven anderzijds. Dit geldt voor binnensteden en op diverse andere plekken waar normaal veel mensen samenkomen.

Wilt u weten welke mogelijkheden er voor u liggen in uw binnenstad, winkel, station, parkeergarage of andere ruimte? Wij maken het graag inzichtelijk welke maatregelen passend en noodzakelijk zijn voor uw situatie. Goudappel Coffeng, dat ook de Vitaliteitsbenchmark binnensteden publiceert, kan dit ‘post-lockdown’ onderzoek doen voor alle steden in Nederland.