CVS Congres

Event

13 oktober 2022 / 14 oktober 2022

CVS

13 oktober 2022 / 14 oktober 2022

09:00 - 17:00

Centraal Museum, Utrecht

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Ook Goudappel is hierbij aanwezig.

Het CVS is de ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. 

Lees meer op de website van het CVS

Gerelateerde events

Alle events