CVS Congres

Event

23 november 2023 / 24 november 2023

Brussel Bron: Walkerssk

23 november 2023 / 24 november 2023

09:00 - 17:00

Maison de la Poste, Brussel (België)

Ieder jaar organiseert de Stichting Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk (CVS) een tweedaags congres op het gebied van de verkeers- en vervoersplanologie: het CVS. Ook Goudappel is hierbij aanwezig.

Het CVS is de ontmoetingsplaats voor onderzoekers, beleidsmakers en anderen met belangstelling voor vraagstukken op het snijvlak van verkeer, vervoer en ruimtelijke ordening. 

Lees meer op de website van het CVS