Welke Nederlandse steden hebben een SUMP nodig?

De Europese Commissie verwacht van landen en steden dat ze zich bezighouden met het verduurzamen van mobiliteit. Daarom is een aantal Nederlandse steden naar verwachting (definitieve EU-besluitvorming volgt dit najaar) vanaf 2026 verplicht een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) te hebben: een integraal plan voor het duurzaam verbeteren van de mobiliteit. Deze verplichting geldt echter niet voor alle steden, maar voor welke steden in Nederland dan wel?

Gemeentegrenzen versus grenzen van stedelijk gebied 

De Europese Commissie kijkt niet naar gemeentegrenzen maar naar zogenaamde ‘functional urban area’s’ (FUA’s). Wat een functional urban area is, wordt bepaald door de dagelijkse stroom van personen en goederen. Daar waar deze stromen het meest intensief zijn, moet er gekeken worden naar verduurzaming en een efficiëntere inrichting van deze stromen.  

Lees hier meer over wat een SUMP precies is.

Steden op het TEN-T netwerk 

Om te bepalen welke steden een SUMP nodig hebben, kijkt de Europese Commissie naar de omvang van de functional urban area’s. Stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners zijn vanaf 1 januari 2026 naar verwachting verplicht een SUMP te hebben. Daarnaast wordt gekeken of steden op het zogenaamde TEN-T netwerk liggen: het Trans-European Transport Network. Dit netwerk omvat de belangrijkste Europese transportcorridors via weg, water, spoor en lucht. Feitelijk is dit het Europese basisnetwerk voor transport.  

Zonder SUMP is het voor stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners die op het TEN-T netwerk liggen na 2026 waarschijnlijk niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor eventuele EU-subsidie uit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) voor uitvoering van mobiliteitsgerelateerde projecten.  

Welke Nederlandse steden hebben een SUMP nodig? Op basis van bovenstaande twee criteria, hebben de volgende Nederlandse stedelijke gebieden (FUA’s) een SUMP nodig:    Almere  Alkmaar  Amersfoort  Amsterdam Apeldoorn   Arnhem  Breda  Den Bosch Den Haag  Dordrecht  Eindhoven  Emmen  Enschede  Groningen Haarlem   Leeuwarden  Leiden  Maastricht  Middelburg  Nijmegen Rotterdam  Tilburg  Utrecht  Venlo   Zoetermeer  Zwolle 

Deze Nederlandse steden hebben naar verwachting een SUMP nodig

In 4 stappen een 'Sustainable Urban Mobility Plan' (SUMP) opstellen

Het opstellen van een SUMP leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en is naar verwachting verplicht vanaf 2026. Wij helpen u in 4 stappen bij het opstellen en implementeren van een SUMP.

Ontdek hoe

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Meer weten?

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen op het gebied van SUMP’s?

Neem contact op met Floris