Welke Nederlandse steden hebben een SUMP nodig?

De Europese Commissie verwacht van landen en steden dat ze zich bezighouden met het verduurzamen van mobiliteit en werkt aan nieuwe richtlijnen. Belangrijk onderdeel daarvan: 430 Europese steden - waarvan 26 Nederlandse steden - zijn naar verwachting vanaf 2027 verplicht een Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) te hebben: een integraal plan voor het duurzaam verbeteren van de mobiliteit. Lees op deze pagina om welke steden in Nederland het gaat.

Besluit Europees Parlement

Eind 2023 bereikte de Europese Commissie een nieuw akkoord over richtlijnen voor het TEN-T: het Europese transportnetwerk. Uitgangspunt van de richtlijnen is verduurzaming van het Europese netwerk, onder andere door inzet op langeafstandstreinen. Door dit plan worden alle Europese steden aan het TEN-T vanaf 2027 verplicht om te beschikken over een SUMP: een duurzaam mobiliteitsplan. In april 2024 werd dit plan formeel vastgesteld door het Europees Parlement.

Gemeentegrenzen versus grenzen van stedelijk gebied 

De Europese Commissie kijkt niet naar gemeentegrenzen maar naar urban nodes (stedelijke knooppunten) binnen zogenaamde functional urban area’s (FUA’s). Wat een functional urban area is, wordt bepaald door de dagelijkse stroom van personen en goederen. Daar waar deze stromen het meest intensief zijn, moet er gekeken worden naar verduurzaming en een efficiëntere inrichting van deze stromen.

Lees hier wat een SUMP precies is

Steden op het TEN-T netwerk 

Om te bepalen welke steden een SUMP nodig hebben, kijkt de Europese Commissie naar de omvang van de functional urban area’s. Stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners zijn vanaf 1 januari 2027 verplicht een SUMP te hebben. Daarnaast wordt gekeken of steden op het zogenaamde TEN-T netwerk liggen: het Trans-European Transport Network. Dit netwerk omvat de belangrijkste Europese transportcorridors via weg, water, spoor en lucht. Feitelijk is dit het Europese basisnetwerk voor transport.

Zonder SUMP is het voor stedelijke gebieden met meer dan 100.000 inwoners die op het TEN-T netwerk liggen, na 2027 niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor eventuele EU-subsidie uit het CEF-fonds (Connecting Europe Facility) voor de uitvoering van mobiliteitsgerelateerde projecten.  

Welke Nederlandse steden hebben een SUMP nodig?

Deze Nederlandse steden hebben in 2027 een SUMP nodig

Hulp nodig bij het opstellen van een SUMP?

Het opstellen van een SUMP leidt tot een duurzaam mobiliteitsbeleid en is verplicht vanaf 2027. Wij helpen u in 4 stappen bij het opstellen en implementeren van een SUMP.

Ontdek onze aanpak

Oplossing

Gedrag en onderzoek

Meer weten over SUMP?

We vertellen u graag meer over SUMP en de gevolgen voor uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op met Floris