Het gebruik van fietsdata

De beschikbaarheid van fietsdata is groeiende. Er komt steeds meer data beschikbaar waarmee beleidsmakers en onderzoekers hun voordeel kunnen doen. Maar doordat veel data en tools nog in ontwikkeling zijn, is het belangrijk oog te hebben voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van de data, en goed te begrijpen welke uitspraken op basis van de data kunnen worden gedaan.

Fietsdata

Standaardisatie

Een belangrijk hulpmiddel bij het verzamelen en verwerken van data is te zorgen voor standaarden, zodat resultaten met elkaar te vergelijken zijn. Goudappel ontwikkelde bijvoorbeeld gestandaardiseerde enquêtes voor ‘hoogwaardige fietsinfrastructuur’. Door bij elke fietsroute dezelfde vragen te stellen, is het nu goed mogelijk om de effecten van nieuwe fietsinfrastructuur ook onderling is te vergelijken.

Dashboards

Er komt steeds meer fietsdata beschikbaar waarmee het fietsbeleid verder kan worden geprofessionaliseerd, en waardoor de fiets als volwaardige modaliteit naast de auto, het OV en lopen kan worden meegenomen. Goudappel en Dat.mobility ontwikkelden de afgelopen jaren verschillende online dashboards en webmaps waarmee het mogelijk is om op eenvoudige wijze op zowel hoofdlijnen, als gedetailleerd naar fietsopgaves te kijken. Dit deden we bijvoorbeeld voor de provincie Drenthe.

Verkeersmodellen voor de fiets

Ook verkeersmodellen voor de fiets zijn sterk in ontwikkeling. De betrouwbaarheid en bruikbaarheid van deze modellen wordt daardoor steeds beter. Goudappel en Dat.mobility ontwikkelden bijvoorbeeld voor de gemeente Ede een fietsmodel volgens de nieuwste methodieken, waarbij OmniTRANS Spectrum (het Mobiliteitsspectrum) als belangrijke basis diende. Het fietsmodel levert voor ieder fietspad in de gemeente Ede het gebruik, in de vorm van fietsers gedurende de etmaalperiode (een gemiddelde werkdag). Deze werkwijze is soortgelijk voor iedere gemeente of regio in Nederland beschikbaar. Het eindresultaat werd door de gemeente Ede in haar Regionale Verkeersdesk opgenomen, en zal onder andere gebruikt worden voor subsidieaanvragen bij de provincie Gelderland.

Gedetailleerd fietsmodel

Met OmniTRANS Spectrum als basis, is voor het Nationaal Fietsbeeld in korte tijd een gedetailleerd fietsmodel opgesteld, waarvoor de opdrachtgever slechts weinig data hoefde aan te leveren. De enige benodigde input van de opdrachtgever betreft actuele fietstellingen ten behoeve van de kalibratie en validatie van het model, en het fietsgebruik van en naar het station.

De toedeling van de HB-matrix aan het fietsnetwerk is uitgevoerd met de recent ontwikkelde Node-2-Node toedelingsmethodiek. In deze methodiek worden geen zwaartepunten van modelzones gebruikt voor het bepalen van routes, maar wordt aan ieder knoop in het netwerk een fractie toegekend (gebaseerd op de BAG). Op deze wijze wordt een toedeling tot “in de haarvaten” van het fietsnetwerk geconstrueerd.

Benieuwd wat Goudappel voor u kan betekenen?

Ga met ons in gesprek over wat fietsdata en -modellen kunnen betekenen voor uw mobiliteitsbeleid.

Neem contact op